Matilda Södergran

Hon drar ådrorna ur

Matilda Södergrans debutdikter är en urladdning.
De ger uttryck för sådant som i högsta grad finns men som saknar språk. Dikterna försöker hitta det språket, förklara, anklaga, de ger uttryck för en kvinnlig sexualitet utan att hemfalla åt pornografi eller idealisering.
 
Hon drar ådrorna ur är akuta dikter om intimitet, kroppslighet, plats, distans. Klinisk kyla kombineras med glöd och hetta.
 
En statisk omgivning stryker våra hudar nu.
Vi är djur. Och våra djurhudar brinner.
 
Matilda Södergran (f. 1987) fick första pris i Arvid Mörne-tävlingen 2006.

Hon drar ådrorna ur
Slutsåld