Tomas Bäck

Tomppi’s memes

Men he er ju he som e mening me memes miin, ti få folk glad.

En mix av vardagshumor och situationskomik på nedervetildialekt lockar närmare 15 000 personer att följa Tomppis Memes på Facebook och Instagram. Nu kan fansen se fram emot att hitta de mest uppskattade av Tomppis roligheter och en del helt nya i bokform.
Tomas Bäck hittar inspiration till sina memes i sådant som ligger nära honom själv, och det verkar vara ämnen som också följarna kan relatera till. Han drar sig inte för att skämta om allvarliga saker och använder gärna politisk satir. De oväntade mötena mellan bild och text lockar fram skratt och gott humör.
 

Recensioner

Tomppi’s memes
Nyhet, har ännu inte utkommit