Cara Knuutinen


Cara Knuutinen är född i Helsingfors och bor på Degerö. Hon är magister från Konstindustriella högskolan, lärare i konstfostran och jobbar nu på heltid som illustratör
Knuutinen har förutom ett flertal läromedel för bl.a. WSOY och Schildts & Söderströms (bl.a. Läseboken -serien) illustrerat även naturböcker för barn och bilderböcker och deltagit i utställningar.
 

Vad är kärnan i ditt konstnärskap?
Att försöka rita allt bättre bilder som tilltalar både barn och vuxna och som stöder men också fördjupar texten. Bilderna skall vara estetiska men även ha ett innehåll som väcker barnens intresse och nyfikenhet. De ska gärna även väcka känslor.
 
Varför är litteratur viktigt?
Utan litteratur skulle mänskorna vara tomma skal. De första barnböckerna minns man ännu som gammal, bilderna, ramsorna eventuellt också lärdomarna i dem. Ungdomsböckerna fyllde oss med drömmar och romanerna för oss till nya världar. Utan faktaböcker skulle vi inte veta vem vi är, har varit och vad vi vill bli. Och hur skulle vår fantasi och vårt språk utvecklas utan litteratur?
 

Pris

Nominering i Rudolf Koivu tävlingen med Piilolaakson talvi 2009
Översättningar
Saga Blom till danska och finska
 
Fotograf: Arthur Franck

Till pressrummet

Verk