Joanna Vikström Eklöv


Joanna Vikström Eklöv (f. 1982) är född och bosatt i Pedersöre. Till utbildningen är hon pedagogie magister, men har även en yrkesexamen i mediakultur med inriktning på bildkonst. Till övriga studier hör konsthistoria och ledarskap.
Joanna jobbar som illustratör och läromedelsförfattare, men även som klasslärare. Teman hon behandlar är oftast beroende på vad uppgiften kräver, men i det stora hela sammanfattar de livet och dess begivenheter. Hon förskönar sällan saker och ting och tror på humorn som en stor kraft. Joanna Vikström Eklöv belönades med Runeberg Junior-priset 2017 för Den fantastiske Alfredo (text Malin Klingenberg).

Följ i sociala medier

Fotograf: Karolina Isaksson

Till pressrummet

Verk

Patrik & Pensionärsmakten