Tua Forsström

Tua Forsström (född 1947 i Borgå) växte upp i västra Nyland. Hon är numera bosatt i Helsingfors men återvänder så ofta hon kan till sitt barndomshem i Tenala. Efter att ha studerat litteraturvetenskap, filosofi och socialpsykologi vid Helsingfors universitet arbetade hon som förlagsredaktör åren 1972-1992. Sedan dess har hon verkat som heltidsförfattare. Förutom poesi har hon skrivit dramatik och samarbetat med nordiska tonsättare. Hon valdes in i Svenska Akademien år 2019 som den första finlandssvenska författaren.

 

Pris

Forsström är den mest prisbelönta finländska poeten av sin generation, och lika känd och uppskattad i Sverige som i sitt hemland. Hon har bland annat tilldelats Edith Södergran-priset (1988), Pro Finlandia medaljen (1991), Svenska Akademiens Finlandspris (1992), Göteborgs-Postens lyrikpris (1992), Gerard Bonniers lyrikpris (1993) samt Tollanderska priset (1998).

Då Tua Forsströms diktsamling Parkerna nominerades till Augustpriset (1992) - en ära som sällan tillfaller en finlandssvensk författare - ansåg prisnämnden följande:

Tua Forsströms poesi är en både vemodig och passionerad kamp mot meningslösheten, sönderfallet, förstörelsen - mot döden i livet. Hennes teknik är ytterst sofistikerad, stringent och tonsäker där "hantverket" ändå alltid underordnas rösten.

Här finner man även visionen av en helhet, en möjlig harmoni eller, om man så vill, den stora poetiska paradoxen som djupast bygger på dialogen mellan "hjärta" och "värld".

År 1998 mottog Forsström Nordiska rådets litteraturpris med motiveringen:

Efter att ha tillbringat en natt bland hästar är en mångbottnad diktsamling med stråk av humor och sorg. Den är tematiskt sammanhållen, musikalisk och har stark närvaro i nuet.

Forsström kandiderade för Aristeion-priset år 1999. Hon tilldelades Bellmanpriset av Svenska Akademien 2003 och De Nios stora litteraturpris år 2007 för att hon skriver lyriskt tilltalande och med skärpa. Enligt juryn har hon också en förmåga att härbärgera starka känslor utan att banalisera.

Samma år fick hon motta Svensk Biblioteksförenings Aniarapris. I motiveringen skriver juryn: Aniarapriset går till Tua Forsström för hennes samlade poetiska produktion. För en poesi som blandar vardagligt tilltal med en högstämd intensitet och som vidgar tillvaron och blixtbelyser livets dimensioner. I sin poesi inbjuder hon läsaren till ett förtroligt samtal vid klippbranten och upprättar en poetisk zon där de vertikala perspektiven möter de horisontella. Med lätt hand tecknar hon bilder av kärlek, död och ensamhet och pekar på en möjlig tröst i det flyktiga och sårbara.

Tua Forsström tilldelades Naim Frashëri-priset 2012, och Werner Aspenström-priset 2013.

 

Översättningar

Forsströms poesi har översatts till ett trettiotal språk, och böcker med hennes dikter har utkommit på finska, engelska, franska, spanska, tyska, holländska, danska, serbiska och albanska. År 2006 utkom I Studied Once at a Wonderful Faculty på förlaget Bloodaxe Books. Våren 2007 publicerade Teos samlingen Mutta kuvittelin että sydän ei tunne rajoja, en översättning av Caj Westerberg av diktboken Sånger tillsammans med sviten Mineraler. Siltala utgav våren 2013 Lokakuun iltana soudin järvelle, likaledes översatt av Caj Westerberg. Bloodaxe Books ger ut En kväll i oktober rodde jag ut på sjön som One evening in October I rowed out on the lake. Översättare: David McDuff.

 

 

Tua Forsström
Fotograf: Cata Portin Ladda ner fullstor bild