Thomas Wulff

Otack är världens lön

Fragment, incidenter och andra fantasier ur Ivarlassys liv Volym III: Mandom, senare delen

En idealist i Stalins Sovjet

Tiden är början av 1920-talet och Ivarlassy är på flykt genom Karelen till Sovjetunionen. I Finland, i Åbo har han suttit i fängelse för sina socialistsympatier. När guiden Tuomas Naulapää meddelar att de äntligen befinner sig på den sovjetiska sidan av gränsen kan Ivarlassy andas ut.
I Petroskoj ska vår hjälte börja sitt arbete för revolutionen tillsammans med bl. a. Edvard och Fanny Gylling och i ett fjärrsamtal från Moskva hälsas han välkommen av sin vän och mentor Otto Wille Kuusinen. Tidigare har Ivarlassy slitits mellan sitt vetenskapliga intresse för persisk kultur, särskilt dess beslöjade kvinnor, och sitt samhällsengagemang.
 
Barndomsvännen Rikhard Sorge försöker göra revolution i Tyskland och dyker senare upp i Tokyo som glamorös sovjetisk spion. Den avsatte Lev Davidovitj Trotskij kämpar vidare, först på sin förvisningsort Alma Ata, och senare som landsförvisad i Istanbul. För alla gäller att otack sannerligen är världens lön och nästan ingen undkommer den sovjetiska hemliga polisen NKVD.
 
Romanen handlar om en tid som var fylld av våld men också av idealism, drömmar och planer för en ny värld. Thomas Wulff har blandat sanning, sannolikhet, spekulationer och ren och skär fantasi till en mörk, tankeväckande men också galghumoristisk fresk över idealism, grymhet och ödesdigra utopier under 1900-talets första hälft.
 
 

Otack är världens lön
Nyhet, har ännu inte utkommit