Birgitta Boucht


Birgitta Boucht är författare, skrivarhandledare och frilansjournalist med en bakgrund i 1970-talets kvinno- och fredsrörelse, vuxenutbildningsfrågor och alternativ bokutgivning. Hon har varit chefredaktör för tidskrifterna Fredsposten och Astra Nova och medverkat som kolumnist i finlandssvenska och rikssvenska tidskrifter. 2001 var hon med om att starta skrivarlinjen Litterärt skapande vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Hedersdoktor vid Åbo Akademi, FD h.c, 2008. Genremässigt rör hon sig på en bred skala från lyrik, skönlitterär prosa och självbiografiska texter till debattböcker och brevböcker. Pionjär inom LL-litteraturen med lättlästa böcker för personer med lässvårigheter. 
 
 
 
Pris
Statens pris för informationsarbete, 1985
Statens pris för skönlitterärt arbete, 1987
Statens pris för lättläst litteratur – Sesam-priset, (med Charlotta Boucht), l992
Fredrika Runeberg-stipendiet, 1998
Svenska Finlands Folktings förtjänstmedalj, 1999
Svenska litteratursällskapets i Finland pris för romanen Mariposa, 2000
Svenska folkskolans vänners Folkbildningspris, 2001
Första pris i tidskriften Vagabonds tävling om bästa resereportage, 2001
Svenska litteratursällskapets i Finland pris för prosaverket Konservatorns blick, 2003
Promoverad till hedersdoktor vid Åbo Akademi, FD h.c., 2008
Svenska litteratursällskapets pris för romanen Tusenblad, en kvinna som snubblar, 2012
Nominerad till Runebergspriset 2012 med Tusenblad, en kvinna som snubblar, 2012.
Vid Svenska Litteratursällsällskapets årsfest i februari  2015 erhöll Birgitta Boucht det prestigefyllda Tollanderska priset med tillhörande medalj för memoarboken Förklädd och naken. Självporträtt. Själsfränder. Skrift. I motiveringen sägs att "boken skrivits av en viktig påverkare inom den finlandssvenska litteraturen. Inspiratören och debattören Boucht är en oförtröttlig kraftkälla i Svenskfinlands offentliga samtal, vilket inte minst den dynamiska memoarboken vittnar om."
 
 
Översättningar
Mariposa (spanska), 2011
Kiihkeä, palava katse, 2003
Esperanto del Cuerpo (dikturval 1975-2005, spanska) 2003
Maa keinuu. Kirja rakkaudesta, 1991
Mummi, Marjut ja kuolema, 1987
Fotograf: Charlotta Boucht

Till pressrummet

Verk