Birgitta Boucht

Kärnan i mitt författarskap är att överraska. Att erbjuda mina läsare ett läsäventyr. Att dela känslor och kunskap med dem. För ordens skull. De stora orden, de små orden, de många orden, de få orden, de roliga orden och de allvarliga orden. Det SKRIVNA ordet och dess tystnad. Det finns där framför mig, det går att tolka, att tro på, att avsky, att fängslas av, att skratta åt, att glömmas bort. Allt sker i orden. Ljudlöst.

Birgitta Boucht är författare, skrivarhandledare och frilansjournalist med en bakgrund i 1970-talets kvinno- och fredsrörelse, vuxenutbildningsfrågor och alternativ bokutgivning. Hon har varit chefredaktör för tidskrifterna Fredsposten och Astra Nova och medverkat som kolumnist i finlandssvenska och rikssvenska tidskrifter. 2001 var hon med om att starta skrivarlinjen Litterärt skapande vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi. Hedersdoktor vid Åbo Akademi, FD h.c, 2008. Genremässigt rör hon sig på en bred skala från lyrik, skönlitterär prosa och självbiografiska texter till debattböcker och brevböcker. Pionjär inom LL-litteraturen med lättlästa böcker för personer med lässvårigheter. 

 

 

 

Pris

Statens pris för informationsarbete, 1985

Statens pris för skönlitterärt arbete, 1987

Statens pris för lättläst litteratur - Sesam-priset, (med Charlotta Boucht), l992

Fredrika Runeberg-stipendiet, 1998

Svenska Finlands Folktings förtjänstmedalj, 1999

Svenska litteratursällskapets i Finland pris för romanen Mariposa, 2000

Svenska folkskolans vänners Folkbildningspris, 2001

Första pris i tidskriften Vagabonds tävling om bästa resereportage, 2001

Svenska litteratursällskapets i Finland pris för prosaverket Konservatorns blick, 2003

Promoverad till hedersdoktor vid Åbo Akademi, FD h.c., 2008

Svenska litteratursällskapets pris för romanen Tusenblad, en kvinna som snubblar, 2012

Nominerad till Runebergspriset 2012 med Tusenblad, en kvinna som snubblar, 2012.
Vid Svenska Litteratursällsällskapets årsfest i februari  2015 erhöll Birgitta Boucht det prestigefyllda Tollanderska priset med tillhörande medalj för memoarboken Förklädd och naken. Självporträtt. Själsfränder. Skrift. I motiveringen sägs att "boken skrivits av en viktig påverkare inom den finlandssvenska litteraturen. Inspiratören och debattören Boucht är en oförtröttlig kraftkälla i Svenskfinlands offentliga samtal, vilket inte minst den dynamiska memoarboken vittnar om."

 

 

Översättningar

Mariposa (spanska), 2011

Kiihkeä, palava katse, 2003

Esperanto del Cuerpo (dikturval 1975-2005, spanska) 2003

Maa keinuu. Kirja rakkaudesta, 1991

Mummi, Marjut ja kuolema, 1987

Birgitta Boucht
Fotograf: Charlotta Boucht Ladda ner fullstor bild