Birgitta Boucht

Med ålderns rätt

Jag måste erkänna att den starkaste känslan just nu är förvåning. Åhå, är det så här att bli gammal? Är det nu det sker?

Idag finns det fler gamla än unga i Finland. Och under det följande årtiondet kommer de äldre att bli ännu fler. Då räk nas en miljon arbetstagare inom den offentliga sektorn gå i pension. Får man tro massmedierna är framtidsutsikterna för dagens seniorer inte lysande. Åldringsvården är i kris. I brist på pengar och intresse massvårdas sjuka gamlingar i anonyma enheter. Ensamma pensionärer isoleras i sina hem. Och någon förbättring utlovas inte inom en nära framtid.
Hur känns det att åldras i dagens Finland? Gör man det med lätt sinne eller med rysningar av obehag? Är åldrandet för handlingsbart och pensionärstillvaron ett andra, kanske ett tredje liv som vi får se fram emot? Hur mycket förändras då man blir äldre och hur inrättar man sig efter förändringarna?
Läs tjugoen berörande och personliga berättelser om livet efter sextiofem, om pensioneringen, den förändrade kroppen och den nya sociala situationen. I boken medverkar Claes Andersson, Elsa Boström, Birgitta Boucht, Christine Bång, Tomas Mikael Bäck, Kurt Högnäs, Stina Katchadourian, Irina Lemberg, Per-Erik Lönnfors, Carita Nyström, Vivi-Ann Rehn ström, Anna-Lisa Sahlström, Elly Sigfrids & Andrea Svanbäck, Ulf Särs, Karin & Ulf Söderblom, Märta Tikkanen, Birgitta Ulfsson, Marita Uunila, John Vikström, Gösta Ågren och Mirjam Öberg.
Pressröster om Med ålderns rätt

"Med ålderns rätt är en angelägen och tankeväckande bok"
Ingeborg Gayer, Borgåbladet

"
Antologin Med ålderns rätt tar fasta på väsentligheter, inte bara i åldrandet, utan i livet som helhet"
Mary-Ann Bäcksbacka, Ny Tid

"De roligaste och mest intressanta texterna andas en analytisk förvåning över att det gick som det gick: att man gått och blivit gammal"
Sofia Torvalds, Kyrkpressen

"Med ålderns rätt är på många sätt en insiktsfull och förtröstansfull bok, också för en som har sisådär tjugo år kvar till pensioneringen"
Marit Lindqvist, Radio Vega

Recensioner

Antologin Med ålderns rätt tar fasta på väsentligheter, inte bara i åldrandet, utan i livet som helhet.

Mary-Ann Bäcksbacka, Ny Tid
 

 

De roligaste och mest intressanta texterna andas en analytisk förvåning över att det gick som det gick: att man gått och blivit gammal.

Sofia Torvalds, Kyrkpressen

 

Med ålderns rätt är på många sätt en insiktsfull och förtröstansfull bok, också för en som har sisådär tjugo år kvar till pensioneringen.

Marit Lindqvist, Radio Vega

 

 

Slutsåld