Birgitta Boucht

Sökord

Vänskap, död, rum, brev, böcker, Harriet Clayhills Hur uppstår och utvecklas vänskap? Hur lever vi med sjukdom, ålderdom, en nära anhörigs oväntade död? Vad gör vi med gamla böcker? Och med bokhyllor som rasar? Vad lär oss Parsifal? Hur kan vi möblera om i våra liv, fysiskt, mentalt? Vilket år inträffade egentligen feministernas förklädesdemonstration på Hagnäs torg i Helsingfors? Vad betyder kvinnliga förebilder idag? Hur många röda trådar kan man följa i en bok?

Sökord är en fläta av brev, bilder och texter som vuxit fram ur samtal mellan Birgitta Boucht (Helsingfors), Mariella Lindén (Åbo) och Harriet Clayhills (Norge).

Det hela börjar med projektet Rädda Harriets Böcker. Harriet äger ett imponerande kvinnohistoriskt bibliotek vars öde oroar henne. Birgitta och Mariella tar sig an uppdraget att hitta ett nytt hem åt böckerna i Finland. Samlingen landar till slut på Åbo stadsbibliotek. Medan bokflytten följs upp förlorar Mariella sin bror i en olycka och Birgitta går igenom en tid av utbrändhet och skrivarvånda. En brevväxling tar form. Sökord berättar genom personliga erfarenheter i skärningspunkterna mellan stort och litet om plats, tid, arbete, förlust, förvandling, vardag och vänskap.

Slutsåld