Heidi von Wright


Heidi von Wright debuterade som författare 2003 med den uppmärksammade diktsamlingen skör och spräcklig. Hon är född 1980 och växte upp i Sundom utanför Vasa – dit hon återvände för några år sedan efter två decennier i södra Finland. von Wright studerade filosofi och konstvetenskap vid Åbo Akademi i början av 2000-talet och utbildade sig till artesanguldsmed vid Axxell i Esbo kring år 2020. von Wright har arbetat som journalist och tidskriftsredaktör samt hållit en handfull konstutsällningar (akvarell och tuschteckning) under de senaste åren. I sitt författarskap behandlar hon teman som människors relationer, inre och yttre landskap, språk, kärlek, ensamhet.
PRIS:
2021 “Autofiktiv dikt av Heidi von Wright” nominerad till Nordiska rådets litteraturpris
2020 De Nios Vinterpris, Samfundet De Nio, Sverige.

2018 ”mellanblad” utsedd till en av årets vackraste böcker i Finland.

2013 Årets unga konstnär i Egentliga Finland, Taike 

2013 Pris för diktsamlingen ”delta” av Svenska Litteratursällskapet i Finland 

2007 “härifrån och ner” nominerad till Yles lyrikpris Den dansande björnen

2003 Årets unga, lovande konstnär, Vasa stads konstpris

2002 Första pris i Arvid Mörne-dikttävlingen

Urval av von Wrights dikter har översatts till finska, engelska, ryska, serbiska, slovakiska och isländska.

Till hemsida

Följ i sociala medier

Fotograf: Helen Korpak

Till pressrummet

Verk