Heidi Wright von

Dörren öppnar rummet

I sin tredje diktsamling dörren öppnar rummet undersöker Heidi von Wright rum, labyrinter, hon redogör för vardagsgöromål, små förskjutningar och korta avstånd. Som i sina tidigare böcker är hon en mycket språkmedveten lyriker och hennes knappa och exakta språk öppnar nya världar för läsaren, konkreta iakttagelser får stor tyngd också existentiellt och filosofiskt.

Recensioner

Heidi von Wrights subtila ordlekar på mikronivå skapar miniatyrer av vår vardag: de utgör en sorts modeller för vår närvaro i världen, för hur vi kan uppleva den. Samtidigt gestaltar de en konkret bild av en sorts avklarnad ensamhet; här finns ett undervattensrev som antyder ett känslospektrum som lätt blir förbisett men som ger dikterna en del av deras magi. Synnerligen rik dikt för att vara så minimal; myllrande i sitt mikrokosmos.
Fredrik Hertzberg, Svenska Dagbladet 

 

Dörren öppnar rummet
Slutsåld