Heidi von Wright

zon

Fokuserad, träffsäker poesi

så här ser det ut
när vi avlägsnat det onödiga
 

Så inleder Heidi von Wright sin diktsamling zon och de orden kan användas som ett slags beskrivning av hennes författarskap. I zon undersöker hon omvärlden med blick för både enskildheter och stora sammanhang. Diktjaget går ut med flaskor i en tygkasse, plockar fallfrukt, radar ved: här formas en osentimental syn på världen och självet. von Wrights dikt är enkel, rak och klar men på sitt avskalade exakta språk lyckas hon med konststycket att beskriva och gestalta komplexa sammanhang och outgrundligheter. Hon hjälper oss att se vardagliga saker på ett nytt sätt i zon, där områden definieras och benämns, där tankar reds ut.
 

Recensioner

I diktsamlingen zon är allt överflödigt bortkalat. Det som finns kvar känns genomtänkt, prövat och mångbottnat lyriskt.
Anna Möller-Sibelius, Vasabladet

Heidi von Wright är en poet som väcker intresse och entusiasm. Grundligt och djupsinnigt frammanar hon ett slags filosofiska dikter.

Arne Toftegaard Pedersen, Hufvudstadsbladet

 

zon Provläs
Slutsåld