Heidi von Wright

Autofiktiv dikt av Heidi von Wright

Jag ser en bild på min syster och tror att jag ser mig själv. Jag hör hennes röst och tror att den är min. Bilden av mig smälter samman med bilden av henne. Hennes röst är också min. Mina ögon är min brors. Våra tankar är våra egna men de har rasslat generationer i generationer.

Det finns olika slag av minnen: egna personliga minnen, släktens minnen, konstruerade minnen, föreställningar och rena rama påhitt. Berättelserna är viktiga, fiktionen gör det lättare att minnas. Heidi von Wright har skrivit ett slags släktkrönika, hon har gjort nedslag i den lilla stump av familje- och världshistorien som utgör de senaste drygt hundra åren.

Recensioner

Det är för det mesta njutbar läsning, genomgående stämningsfullt och ibland är det också slående gripande eller roligt. Med personliga berättelser, släktredogörelser och traderade visdomsord har von Wright här potential att nå nya läsekretsar. Förutom att boken förtjänar att läsas i sin egen rätt kanske den också blir en inkörsport till von Wrights författarskap? Fredrik Österblom, Hufvudstadsbladet

Autofiktiv dikt av Heidi von Wright

5.00 € 22.00 €

Köp