Thomas Wulff

Otack är världens lön

Fragment, incidenter och andra fantasier ur Ivarlassys liv Volym III: Mandom, senare delen

En idealist i Stalins Sovjet

Tiden är början av 1920-talet och Ivarlassy är på flykt genom Karelen till Sovjetunionen. I Finland, i Åbo har han suttit i fängelse för sina socialistsympatier. När guiden Tuomas Naulapää meddelar att de äntligen befinner sig på den sovjetiska sidan av gränsen kan Ivarlassy andas ut.
I Petroskoj ska vår hjälte börja sitt arbete för revolutionen tillsammans med bl. a. Edvard och Fanny Gylling och i ett fjärrsamtal från Moskva hälsas han välkommen av sin vän och mentor Otto Wille Kuusinen. Tidigare har Ivarlassy slitits mellan sitt vetenskapliga intresse för persisk kultur, särskilt dess beslöjade kvinnor, och sitt samhällsengagemang.
 
Barndomsvännen Rikhard Sorge försöker göra revolution i Tyskland och dyker senare upp i Tokyo som glamorös sovjetisk spion. Den avsatte Lev Davidovitj Trotskij kämpar vidare, först på sin förvisningsort Alma Ata, och senare som landsförvisad i Istanbul. För alla gäller att otack sannerligen är världens lön och nästan ingen undkommer den sovjetiska hemliga polisen NKVD.
 
Romanen handlar om en tid som var fylld av våld men också av idealism, drömmar och planer för en ny värld. Thomas Wulff har blandat sanning, sannolikhet, spekulationer och ren och skär fantasi till en mörk, tankeväckande men också galghumoristisk fresk över idealism, grymhet och ödesdigra utopier under 1900-talets första hälft.

Här ett plock papperskollage av författaren Thomas Wulff som ytterligare inspiration till berätelsen om Ivarlassy.
 
 

Recensioner

Vi håller oss helst innanför den egna bekvämlighetszonen; vi lyssnar på den musik vi alltid gillat, läser de böcker som bekräftar den syn på världen vi redan har etc. Ifall det detta i någon mån stämmer in också på mig, fungerade Otack är världens lön som en inspirerande ögonöppnare för ett livsöde som för mig var hittills obekant. Den verklighetsbakgrund som ligger till grund, öppnar perspektiv för vidare insikter i ett skrämmande historiskt skede.
Ralf Sandell, Yle
 

Romanens fiktion bygger naturligtvis på den historiska personen Ivar Lassys fascinerande livsöde, men Wulff har aldrig hållit sig inom realismens trånga ramar, så hans version av den historiska romanen bygger på, som undertiteln lyder, "fragment, incidenter och andra fantasier ur Ivarlassys liv".
Tom Karlsson, Ny Tid

Otack är världens lön

5.00 € 25.00 €

Köp