Mikael Enckell

Perspektiv från andra sidan

I essäsamlingen Perspektiv från andra sidan undersöker Mikael Enckell sitt intresse för judendomen och det judiska, ett intresse som han har burit med sig i mer än ett kvartssekel. Med andra sidan avser han en hållning han kallar filosemitisk och som innebär en motsats till antisemitismen. Den judiska tematiken från tidigare böcker kompletteras och fördjupas.

I försöken att förstå var och hur hans positiva hållning uppstod träffar Enckell på familjemedlemmar och släktingar, men framför allt på fadern Rabbe. I texterna uppträder också personer som Orson Welles och Fritz Lang. Psykoanalysen får en framträdande roll, förbindelselänkarna till judendomen är många och djupgående.

Mera allmänt blir essäsamlingen till en begrundan av vad som styr våra val av vägar i tillvaron. Vem har jag varit? Vem har jag blivit?

"I sin psykoanalytiskt teoretiskt betydelsefulla skrift från 1920-talet, Jaget och detet, jämför Freud personligheten med en begravningsplats, där de grundläggande elementen och verksamma delarna utgörs av monument och minnesvårdar över en gång betydelsefulla objektrelationer. Och denna historiskt orienterade tanke hos Freud är en av de många hos honom som griper tillbaka på tankesätt, utformade under inflytande från hans judiska bakgrund. Där betonas lodlinjeperspektivet framom horisontperspektivet när det gäller att förstå det individuella livsödet också det egna."

Recensioner

Mikael Enckells nya essäsamling Perspektiv från andra sidan är inget mindre än magnifik, en på så många sätt utmanande, upphetsande och belönande läsning.

Pia Ingström, Hufvudstadsbladet

... knivskarpt, analytiska och litterärt oklanderliga, penndrag ...

... Mikael Enckells berörande och stilistiskt lysande bok ...

Kaj Hedman, Vasabladet

Boken igenom slås jag av hans träffande iakttagelser och av hans skarpa blick för mänskliga fenomen, som syns i glasklara och träffsäkra uttalanden ...

Perspektiv från andra sidan utgör en välkommen motsats till det färdigt serverade och snuttifierade utbudet som lockar också mig så lätt.

Petter Björk, Ny Tid

Perspektiv från andra sidan
Hårda pärmar E-bok
Slutsåld