Michel Ekman

Självbiografiskt lexikon

Vad håller ihop en familj, vad driver dess medlemmar isär? Vad kan man ta med sig från sin uppväxt, vad måste man befria sig ifrån? Hur får man syn på alla de underförstådda självklarheter som format en? Kan det alls lyckas, och vilka är omkostnaderna? Michel Ekmans Självbiografiskt lexikon handlar om en släkt, en familj och en uppväxt som aldrig tycks ta slut. Tiden är 1960-talet och de därpå följande decennierna, utgångspunkten en harmonisk Helsingforsförort långt från världens vimmel.
Självbiografiskt lexikon berättar om en släkt som trots ett osäkert utgångsläge var lyckosam nog att undslippa det europeiska 1900-talets katastrofer. I stället hamnade den i det avsides Helsingfors. I centrum står en familj som ägnar alla sina krafter åt att glömma det förflutna och skapa en självtillräcklig, historielös tillvaro, och en pojke som växer in i en allt starkare beröringsskräck inför omvärlden, och långsamt tar sig ur den igen.
 

Recensioner

I den nya boken går han in för att med hänsynslöst allvar utforska det egna jaget. /---/ Tidigare generationers kosmopolitiska tillhörighet till en värld med judiska, ortodoxa, ryska och tyska element ersattes för Ekmans del med en paradoxal rotlöshet i ett enspråkigt finlandssvenskt förortsliv i Munksnäs.
Anders Westerlund, Hufvudstadsbladet

Det är en vacker och omskakade beskrivning av hur allt går mot sin upplösning, men samtidigt en rekonstruktion av minnets barndom. /---/ Mest tagen blir man av Ekmans familje- och släkthistoria, som får ett stort utrymme och som lyser igenom snart sagt i varje kapitel: i Direktör som utgår från förhållandet till arbete i familjen en mångtydig otrivsel ligger som en hinna över det eller i Hemlighet som blir ingången till en släkthistoria som förtigs, inte på ett aktivt förvanskande sätt, snarare på ett passivt och svåremotsägligt vis.
Ann-Christine Snickars, Åbo Underrättelser

Michel Ekman beskriver öppenhjärtigt sig själv och sin släktbakgrund i en bok som är både starkt personlig och allmängiltig.
Sven-Erik Klinkmann, Vasabladet

...ett rikt och mångsidigt verk och Ekmans smidiga språk gör boken till en njutningsfull läsupplevelse.
Lasse Garoff, Ny Tid

...det är underbart att läsa om andras liv och inse att vi kanske inte är så olika varandra trots allt. Psykologiskt insiktsfullt, ärligt och ett makalöst språk.
Katarina Gäddnäs, Kyrkpressen

Självbiografiskt lexikon Provläs

5.00 € 28.00 €

Köp