Julia Dahlberg , Kaisa Heselius, Ylva Larsdotter, Maria Lival-Juusela, Rita Paqvalén & Hedvig Rask

Karin Smirnoff

Under ansvar & Ödesmärkt

Liksom sin far August Strindberg var författaren och dramatikern Karin Smirnoff (1880-1973) inte rädd för att skriva om svåra ämnen och brännan­de samhällsfrågor. Författarskapet omfattar flera romaner och dramer samt två biografier över hen­nes far och modern, skådespelaren Siri von Essen. 

I denna volym ingår två av Karin Smirnoffs mest intressanta verk: romanen Under ansvar (1915) och pjäsen Ödesmärkt (1923). 

Hur var det att vara singelmamma i 1910-talets Helsingfors? Hur skildrades det homosexuella be­gäret i en av Nordens första pjäser med HBT-­tema? För att framkalla texterna i ett modernt ljus har redaktörerna bett minoritetsombudsmannen Eva Biaudet, skådespelaren Riko Eklundh och författaren Anneli Jordahl skriva varsin kommen­tar. Biaudet reflekterar kring moderskapets vill­kor, Jordahl granskar klassperspektivet och Ek­lundh tolkar det homoerotiska temat hos Karin Smirnoff. 

 

Recensioner

I den mån Smirnoff alls har kommits ihåg som författare är det för sina djärva och okonventionella ämnesval. Under ansvar handlar om en ogift mor, Ödesmärkt om homosexualitet. Vardera är ett fint och mycket läsvärt verk i sin egen rätt, oberoende av det för samtiden provokativa i dem. ...

Karin Smirnoff är en levande klassiker absolut värd att ta till sig. 

Michel Ekman, Hufvudstadsbladet

Karin Smirnoff

20.00 €

Köp