Jenny Wiik , Siv Skogman & Linda Backman (red.)

We see you

Berättelser och vittnesmål

Boken är ett collage av röster, minnesfragment och känslointryck från hösten 2015, när Finland nåddes av den så kallade flyktingvågen och We See You-kampanjen startade, fram till slutet av 2018. Vardagen och erfarenheterna av att ha levt nära asylsökande och sett konsekvenserna av den förda politiken dokumenteras ur volontärers och flyktingars perspektiv. Boken är en självbiografisk ögonvittnesskildring och en gemensam diskussion kring människovärde, mänskliga rättigheter och etiska frågeställningar. I boken medverkar ett tjugotal skribenter.
Överskottsintäkterna för boken går oavkortat till arbetet för flyktingar och asylsökande genom We See You r.f. och projektet Kaikkien Naisten Talo Turun Valkonauhaliitto r.y.
 

We see you
Nyhet, har ännu inte utkommit