Henrik Meinander

Filosofie doktor Henrik Meinander (f. 1960) är professor i historia vid Helsingfors universitet sedan år 2001. Han har studerat och forskat i Skandinavien och Skottland, och har bland annat varit intendent för Mannerheim-museet i Helsingfors och chef för Finlandsinstitutet i Stockholm.

Meinander är medlem av Svenska litteratursällskapet i Finland, ordförande för redaktionsrådet för Biografiskt Lexikon för Finland samt ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien.

 

Det var grafiker han skulle bli, men då dörrarna till Konstindustriella högskolan inte slogs upp för honom valde han studier i historia i stället. I dag utgör skrivandet en stor del av hans arbete. Meinander ser paralleller mellan att skriva och visuella uttryck. Att skriva är också att gestalta, som med bilder måste också en berättelse byggas till en helhet.

 

Enligt Meinander utgår vår historieuppfattning alltid från en viss punkt, som en tolkning baserad på historiska källor. Från Finlands historia är det oftast självständighetstiden som behandlas, det reflekterar att perspektivet förskjutits närmare dagens läge. Nya generationer tappar kontakten till den avlägsnare historien. Men studerar vi det förgångna i ett längre perspektiv ser vi att Finland har utvecklats i etapper. Meinander citerar M.A. Numminen Finland utan Sverige vore det som Ryssland är idag.

Pris

År 2007 tilldelades Henrik Meinander Svenska Akademiens Finlandspris för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. År 2008 belönades han av Kulturfonden för Sverige och Finland ett kulturpris för sina insatser för främjandet av det bilaterala kulturutbytet mellan Sverige och Finland. 
Svenska folkskolans vänner belönade Henrik Meinander år 2016 med folkbildningspriset "för betydelsefulla insatser inom finländsk bildning. På ett unikt sätt binder han samman de olika tidevarven till en fascinerande och engagerande helhet, till glädje och kunskap för både äldre och yngre generationer."

Översättningar

Finlands historia är översatt till finska, ryska och engelska, estniska, lettiska, ukrainska.

Kekkografi och andra historiska spånor är översatt till finska

Finland 1944: Krig, samhälle, känslolandskap är översatt till finska

 

Henrik Meinander
Fotograf: Laura Malmivaara Ladda ner fullstor bild