Henrik Meinander


Filosofie doktor Henrik Meinander (f. 1960) är professor i historia vid Helsingfors universitet sedan år 2001. Han har studerat och forskat i Skandinavien och Skottland, och har bland annat varit intendent för Mannerheim-museet i Helsingfors och chef för Finlandsinstitutet i Stockholm.

Meinander är medlem av Svenska litteratursällskapet i Finland, ordförande för redaktionsrådet för Biografiskt Lexikon för Finland samt ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien.

Pris

År 2007 tilldelades Henrik Meinander Svenska Akademiens Finlandspris för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. År 2008 belönades han av Kulturfonden för Sverige och Finland ett kulturpris för sina insatser för främjandet av det bilaterala kulturutbytet mellan Sverige och Finland. 
Svenska folkskolans vänner belönade Henrik Meinander år 2016 med folkbildningspriset ”för betydelsefulla insatser inom finländsk bildning. På ett unikt sätt binder han samman de olika tidevarven till en fascinerande och engagerande helhet, till glädje och kunskap för både äldre och yngre generationer.”

Fotograf: Laura Malmivaara

Till pressrummet

Verk