Henrik Meinander

Kekkografi

och andra historiska spånor

En av historieforskningens eviga frågor är till vilken grad individen kan styra samhället och den historiska utvecklingen. Från världshistorien känner vi flera så kallade stormän, vars livsverk och personlighet undersökts grundligt för att reda ut hur de lyckades rädda sitt fosterland från förintelse. Personen ifråga har alltså haft fri vilja, makt och förmåga att förverkliga sina samhälleliga visioner till den grad, att resultatet kan uppfattas som uttryckligen denna persons skapelse.

Historikern Henrik Meinander reflekterar över, rekonstruerar och recenserar såväl den egna vetenskapsgrenen som olika aspekter på Finlands historia. Fokus ligger särskilt på president Urho Kekkonen och hans era, men också så vitt skilda ämnen som Finlands förhållande till Norden, kriget i finländsk historiekultur och vår nutida foto-offentlighet får en genomlysning.

Kekkografi och andra historiska spånor är en samling texter som hittills varit svåråtkomliga för hobbyhistorikern. Med sinne för stora linjer och små detaljer resonerar Meinander kring det finländska nationsbygget och dess nyckelpersoner.

Recensioner

... Henrik Meinander är i dag den fördomsfriaste av våra forskare i Finlands politiska historia. ... (han har) ett ovanligt fast och perspektivrikt grepp om Finlands öden under 1900-talet.

Ralf Friberg, Nya Åland

Författarens tankar och tolkningar är alltid väl genomtänkta och synvinkeln ofta ny och överraskande. Meinander skriver medryckande och använder sig av ett lättläst, varierat språk. Läsaren blir inspirerad och får lust att fördjupa sig vidare. Som hjälp därtill har man källförteckningen som avslutar denna läsvärda bok.

Heli Karalambev, BTJ

Henrik Meinander har igen glatt sin läsekrets med ett nytt verk där han sammanställt ett antal av sina tidigare skriverier. Boken är på många sätt en ögonöppnare.

Professorn i historia vid Helsingfors universitet Henrik Meinander (f. 1960) har en omfattande och högklassig produktion bakom sig. Han har också på ett lyckat sätt kunnat popularisera vår på många sätt komplicerade historia, både från äldre och nyare tider. Han säger själv att boken innehåller rekonstruktioner, recensioner och reflektioner, vilket utmärkt väl täcker innehållet.

Ulf-Erik Slotte, Västra Nyland

Men det visar hur nära nutiden han som historiker kommer i sin produktion, i synnerhet i sina tidskrifts- och tidningsartiklar samt föredrag. Med sitt historiska perspektiv har han gett värdefulla bidrag till den dagsaktuella debatten, om bland annat säkerhetspolitiken och EU, så ock i den nya bokens artiklar.

Bjarne Nitovuori, Hufvudstadsbladet

Meinander framlägger fakta, drar slutsatser och kommenterar initierat, inspirerat och personligt, och på ett sätt som öppnar sig för en bred läskrets.

Ragnhild Artimo, Forum för ekonomi och teknik

... Henrik Meinander är i dag den fördomsfriaste av våra forskare i Finlands politiska historia. ... (han har) ett ovanligt fast och perspektivrikt grepp om Finlands öden under 1900-talet.

Ralf Friberg, Nya Åland

Kekkografi
Slutsåld