Henrik Meinander

Kalejdoskopet

Studier i Finlands historia

I den här artikelsamlingen ser Henrik Meinander på händelser och utvecklingslinjer i Finlands historia genom kalejdoskopets lins. Fram träder en bild som är både färggrann och dynamisk, en bild av en helhet där alla delar är förbundna med varandra. Samma tvärsnittsmetod använde han sig av också i böckerna Finland 1944 Krig, samhälle, känslolandskap (2009) och Samtidigt Finland och omvärld 1968 (2019).
Artiklarna i boken behandlar i huvudsak det som Meinander kallar Finlands långa 1900-tal. Det är en period som sträcker sig från det moderna genombrottet i slutet av 1800-talet fram till 2010-talet, som Meinander ser som en viktig brytningspunkt för Finland och världen. Bland personer som synas i artiklarna hittar vi Zacharias Topelius, August Schauman och Risto Ryti. Till fenomen som undersöks hör jägarrörelsen, den nordiska demokratin och myten om Finlands separatkrig.
Meinander visar hur händelser i Finlands historia är beroende av omvärldens utveckling, i ett samspel som fascinerar och ofta också överraskar.
 

Recensioner

Vår nutid är bara ett förbipasserande ögonblick mellan det förflutna och framtiden. Så elegant uttrycker sig historikern Henrik Meinander i en av essäerna i nyutkomna "Kalejdoskopet". Hans iakttagelse gäller i hög grad den tid av kris vi nu genomlever.
Benita Mattsson-Eklund, Ålandstidningen

Meinande hör, liksom Dick Harrison, till de flitiga och produktiva historiker som alltid tycks ha ett nytt bokprojekt på gång.. Han har stor kunskap om krigstiden och alla förvecklingar kring hur olika händelser kan tolkas och i Sverige ges hans bok om Finland 1944 ut nu.
Benita Mattsson-Eklund, Ålandstidningen

en fackbok som utvidgar och berikar läsarens syn på både historia och nuet samtidigt som den ger en läsupplevelse som är lika språkligt elegant som spirituell.
Egil Green, Östnyland

[Meinander] kan skriva häpnadsväckande rakt på sak om känsliga frågor, men han vill inte moralisera eller dra politiska slutsatser. Rösten är tydlig men stegras aldrig i falsett.
Lauri Karvonen, Hufvudstadsbladet

Kalejdoskopet
Slutsåld