Henrik Meinander

Republiken Finland i går och idag

Det unga, självständiga Finlands historia blev dra­matisk. Tre blodiga krig följdes av en framgångs­rik utrikespolitik under det kalla kriget. I dag är Finland en av de främsta bland välfärdsstaterna och en av de strakaste ekonomierna inom euro­zonen. 

Hur gick det allt till? Vilken roll spelade egent­ligen Mannerheim och Kekkonen? Vad krävdes för att överleva som Sovjetunionens granne? Vad innebar den snabba omvandlingen från agrar­samhälle till industristat för finländarna? Hurdan är landets ställning i det enade Europa? 

Svaren får man i den här boken. Henrik Mei­nander ger en medryckande och insiktsfull syntes av självständighetstidens historia från 1917 till 2012. 

Boken är bl.a. illustrerad med ett tvärsnitt av självständighetstidens frimärken. 

 

Republiken Finland i går och idag
Slutsåld