Jörn Donner


Jörn Donner föddes i Helsingfors år 1933. Efter en avlagd fil.mag. i språk och litteratur vid Helsingfors universitet, var han verksam som journalist, filmregissör och -producent. Han var också samhälleligt engagerad både som riksdagsman och kommunalpolitiker. Mellan åren 1978 och 1982 var han chef för Svenska filminstitutet. Åren 1995-1996 var Donner generalkonsul i Los Angeles och 1996-1999 europarlamentariker (SDP). Åren 2005-2008 var Donner ordförande för Helsingfors Kultur- och biblioteksnämnd. Våren 2017 blev han åter invald i kommunfullmäktige i Helsingfors. 

Donners genombrott som författare kom med boken Rapport från Berlin 1958, som även uppmärksammades internationellt. Hans litterära storverk är romanserien om släkten Anders, som inleddes år 1974 med romanen Nu måste du (eller Den sista sommaren). Romanen Far och son, som ingick i serien, tilldelades Finlandiapriset år 1985. Serien avslutades år 2001 med Hjärtat är en svekfull vän.
Förutom reportage och romaner skrev Jörn Donner även självbiografiska verk, företagshistoriker och böcker om bland annat Ingmar Bergman och Carl Gustaf Mannerheim.

Donner regisserade dessutom femton filmer och producerade ett flertal. År 1984 mottog han en Oscar som producent för Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander.
År 1963 fick hans film En söndag i september pris som den bästa debutfilmen på filmfestivalen i Venedig.
Romansviten om släkten Anders har gjorts till en 12-delad TV-serie. En TV-film baserad på Presidenten visades år 2000.

Pris
En kulturpolitisk insats som år 2002 belönades med en utmärkelse av kommittén för Finlands bokkonst, var utgivandet av en serie klassisk och modern finlandssvensk lyrik, Den finlandssvenska dikten.

Svenska litteratursällskapet i Finland hedrade Jörn Donner på sin årshögtid 5 februari 2002 med sitt största pris, Tollanderska priset, med motiveringen
"För en lika omfattande som omväxlande kulturgärning, präglad av orädd integritet och sällsynt vitt perspektiv, av en revoltanda kombinerad med påfallande känsla för traditionen. Jörn Donner har alltsedan 1950-talet varit en outtröttlig rapportör från världen utanför. Den med Hjärtat är en svekfull vän nu avslutade romanserien … är ett betydande prov på episk berättarkonst, som kastar ljus över den ekonomiska och sociopolitiska utvecklingen i det efterkrigstida Finland."

I december 2004 tilldelades Donner Svenska Akademiens Finlandspris för "betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv".

Översättningar
Största delen av Donners böcker har översatts till finska. Hans verk har också utkommit på danska, engelska, franska, italienska och estniska.

Fotograf: Arto Wiikari

Till pressrummet

Verk