Jörn Donner & Samu Nyström

Märklig är nu världens gång

Kollektiv Helsingforsdagbok 1917–1918

Hur upplevdes de mest dramatiska månaderna i Finlands historia av invånarna i Helsingfors? Ett rikt material av dagböcker, brev och tidningsurklipp berättar om hur stadsborna tog sig igenom den här omtumlande tiden.
Samu Nyströms och Jörn Donners bok lyfter fram de erfarenheter som utgjorde grunden för det finländska medborgarsamhället. De olika rösterna målar en levande bild av liv och vardag, dag för dag från storstrejken i november 1917 till slutet av 1918.
I detta tidsdokument får alla slags helsingforsare komma till tals, från skolelever till senatorer, från internerade röda till skyddskårister. Resultatet är en genuint kollektiv dagbok som för läsaren tillbaka till tiden kring självständighetsförklaringen.
 

Recensioner

Med hjälp av tiotusentals sidor autentiska brev, dagboksanteckningar och tidningsartiklar har författarna lyckats ge en nyanserad men balanserad helhetsbild av livet och stämningarna i Helsingfors under den omvälvande tiden 1917-1918.
Sture Lindholm, Hufvudstadsbladet

Märklig är nu världens gång
Arto Wiikari

Fotograf:
Arto Wiikari

Fotograf:

Fotograf:

Fotograf:

Fotograf:

Fotograf:

Provläs
Slutsåld