Jörn Donner

Dödsbilder

Att syssla med dödsbilder kan ytligt sett förefalla perverst.

Men litteraturen är full av död, ofta våldsam sådan, ända sedan den tid då människorna lärde sig skriva.

För ett par år sedan gav Jörn Donner ut en illustrerad liten bok med titeln Livsbilder. Denna bok saknar fotografier, men är inte desto mindre visuell i sin förmåga att framkalla inre bilder för läsaren kring temat åldrande och död.

Donner kallar boken en brevsamling, och avser då det lågmälda och direkta tilltal han valt i boken, som bland annat försöker hitta svaret på vad som är ett bättre liv.

Jag lever ett bättre liv än min far, vars död i unga år alltjämt är ett mysterium för mig, om det inte är sant att han i Sibirien ådrog sig livshotande skador av alltför lång vistelse i sträng kyla och praktiskt taget utan mat. Jag vet att jag lever ett bättre liv, och att jag älskar detta ögonblick, älskar livet.

Livet står inte i motsats till döden är en av de slutsatser författaren kommer till. Ta vara på stunden, skriver han också, och illustrerar detta med små impressionistiska naturiakttagelser, som närmar sig dikten.

Att jaga efter något som blänker i det grumliga vattnet.

Bli infångad och nedslängd i vattnet: Catch and Release

Det var ju i havet jag skulle drunkna, men inte ville.

Recensioner

Här finns ställen av aforistisk täthet, skärande insikt, ibland en road resignation inför det egna och gelikarnas predikament.

Pia Ingström, Hufvudstadsbladet

Jörn Donner tillhör en av de självklart intellektuella. Han är en av de lysande fyrbåkarna med ett slipat och tränat kritiskt sinne som andra kan ta ut bäring efter.

...

Det är en förmån att få ta del av Jörn Donners tankar och iakttagelser. Han saknar befriande nog all känsla för kvävande konvenans och etikett. Han skriver rakt på sak, utan krumbukter och hämmande lojaliteter. Hans intellektuella skärpa vässar det egna sinnet och ger bränsle åt tankeverksamheten.

Crister Enander, Sundsvalls Tidning

För den som inte är helt övertygad om att en himmel eller ett helvete väntar hinsides är Jörn Donners Dödsbilder en vacker pamflett att ta emot vid den utgång vi kallar livet.

Jonas Thente, Dagens Nyheter

I Donners bok framstår döden mera som en oskiljaktig spegelbild av livet än som en hotfull fiende. Hans dödsbilder skrämmer aldrig utan framstår som aforistiska, insiktsfulla och ofta riktigt roande.

Egil Green Borgåbladet

Dödsbilder är en finstämd tankebok på ett stringent språk och lämpligt kryddad med den donnerska ironin.

FT, Löntagaren

bjuder på flera samtal kring hur det är att vara en levande, men dödlig varelse, serverade i en språkligt njutbar form. ... Efter läsningen ... vet vi litet mera om våra egna tankar i ämnet. Som i andra goda samtal upptäcker vi vad vi egentligen tänker när vi speglar oss i en annan.

Hedvig Långbacka, Ny Tid

Dödsbilder är ett lättillgängligt personligt inlägg om de stora livsfrågorna. Den talar till läsaren direkt: emellanåt med journalistisk saklighet, emellanåt med lågmäld eftertänksamhet som inte sällan blir prosadikt. Boken lär beröra och utmana många läsare.

Sirpa-Liisa Björkman, BTJ

Dödsbilder
Slutsåld