Lars Sund

En morgontrött fågelskådares bekännelser

"Den inbitna fågelskådarens relation till fåglarna påminner om alkoholistens beroende av spriten. Ingendera förmår akta på det råd som filosofen Epikuros från Samos gav sina lärjungar trehundra år före Kristi födelse: den som vill leva lyckligt bör ålägga sig måttlighet och behärskning."

Lars Sund gör sitt bästa för att hålla sin inre hårdskådare, ärkebongare och tokkryssare på mattan istället för att kasta sig i bilen så fort raritetslarmet piper i mobiltelefonen ägnar han sig åt måttlighetsskådarens söndagsutflykter och njuter av det vackra vädret, naturupplevelsen och sitt medhavda kaffe. Där någonstans, öga mot öga med fågeln, hittar han ögonblicket som öppnar för tankens flykt.

En morgontrött fågelskådares bekännelser är tillägnad alla som lever med fågelskådare en tillvaro av morgonkalla tår, plötsliga försvinnanden och oförutsägbar bilkörning eller är nyfikna på dem. Fågelbesatthet smittar måhända inte i text, men nog förundran, delaktighet och kunskap om saker man inte visste att man var intresserad av.

Recensioner

Recensioner för pappersutgåvan (2010)

En del böcker borde förses med varningstexter som Starkt beroendeframkallande eller Varning! Denna bok kan förändra ditt liv. Lars Sunds nya bok är en sådan.
Lars Sund skriver kvickt och lärt om fåglar i såväl folktro och dikt som i den tidiga naturvetenskapliga forskningen och han kryddar det hela med en massa lustiga fakta
Marit Lindqvist, Kulturtimmen

Skickligt varierar han sina texter, från ögonblicksbilder i naturen till kortessäer om fågelskådandets historia och sociologi, dess klassiker i litteraturen, de tekniska hjälpmedlen, biotopernas förändringar och mycket annat. Återkommande är introspektionen, frågan varför man sysslar med något så irrationellt, och försöken att beskriva den lycka och tillfredsställelse fågelskådningen kan ge.
Michel Ekman, Hufvudstadsbladet

I ett avseende är Lars Sund som vanligt: han går på djupet med det han företar sig. Läsaren anar omfattande research och mycken läsning bakom essäerna. ...
Författaren har en beundransvärd förmåga att göra något levande av det researchern inhämtat. ...
Sådär låter han tanken vandra, inte planlöst utan välregisserat med varje hållplats där den skall vara.
Bertel Nygård, Vasabladet

Bokens fåglar beskrivs med egen karakteristika, men det som gör boken så läsvärd och medryckande är Lars Sunds hänvisningar till folktro, naturvetenskap och fågelskådandets historia, varvat med anekdoter samt Sunds egna och andra författares poetiska betraktelser av fåglar.
Egil Green, Borgåbladet

... en lättillgänglig blandning av ornitologiska fakta, kulturhistoria och personliga reflexioner. Också en del sådan information som man sällan hittar i vanliga fågelböcker. Till exempel fenomenet ruggning. Eller insikten att fåglar är individer, inte bara representanter för sin art. Eller kikarens historia.
Carita Backström, Lysmasken

Det går inte att ta miste på entusiasmen när Sund bekänner sin passion för fågelskåderiet. Men han lyckas hålla den nödvändiga distansen till ämnet. Därmed blir läsningen njutbar. Det är faktaspäckat så det förslår. Det är lyriskt och det är engagerat.
HJ, Löntagaren

Men faktum kvarstår: det är tunnsått med finlandssvenska mästerverk som tar in natur i de litterära finrummen. Om inte Lars Sund redan vore känd som romanförfattare skulle han med sin nya essäsamling senast nu slå igenom, som en stor essäist och naturskildrare!
Lars Sund är en mästare på att via beskrivande metaforer skapa en stark närvarokänsla till de fåglar och den natur han skriver om.
Håkan Eklund, Åbo Underrättelser

Boken består av ett 50-tal kapitel som vanligen tar avstamp i observationen av en viss fågelart, antingen i Uppsalatrakten eller vid besök hemma i Jakobstad. Några av kapitlen är lakoniska redogörelser på ett fåtal rader, men de flesta öppnar intressanta perspektiv på fågelskådande och fåglarnas liv i form av ett slags miniessäer. Sund är en reflekterande fågelskådare och han kan den relevanta kultur- och litteraturhistoriska bakgrunden som ett rinnande vatten.
Johan Ulfvens, Landsbygdens folk

Boken är både kvick och lärd med ett balanserat och njutbart språk. Den bör läsas i noga avvägda doser. Fågelskådandet och beskrivningen av denna passionerade handling blir till en betraktelse över hela tillvaron och människans plats i den.
Eva Wahlström, BTJ

En morgontrött fågelskådares bekännelser

25.00 €

Köp