Jörn Donner

Fåglars skugga

"Sitt kvar en stund. Jag skall vara tyst. En tyst minut till minnet av allt som gått fel."

Donner ställer i sin roman fåfänga kulturvisioner mot både luttrade statstjänstemän och inkomstbringande marknadskrafter. Mitt i härvan står David Maurer, biträdande avdelningschef på kulturdepartementet och känner att alla hans val liksom bara blivit och att livet sipprar mellan hans fingrar, även om hans attraktionskraft och vitalitet i mogen ålder består.

Frun flyttar utomlands och David Maurers chef - den mytomspunne Karlsson som var med redan under Kekkonens tid - är inte längre i sin krafts dagar.

Om det svåra med att jaga friheten då man inte vet vad den består av, och om att försöka skapa minnen av sådant som gick rätt, handlar Donners roman, som är både en vemodig personskildring och en satir över den statliga förvaltningens långsamhet och obeslutsamhet.

Recensioner

Linnun varjo koskettaa kepeydestään huolimatta terävyydellään. Loppujen lopuksi viisikymppinen mies "kasvaa" ja alkaa tuntea itsensä aikuiseksi.

Maila-Katriina Tuominen, Aamulehti

Jörn Donner skriver flytande, som alltid, och med ironi om den tröga byråkratin, den ytliga politiken och politiker utan personlighet ... Fåglars skugga har ett klart sug, man läser den gärna och helst utan att lämna den ifrån sig ... Donner språk är elegant och intrigen ger läsaren många trådar att rycka i.

Mary-Ann Bäcksbacka, Västra Nyland

Detta är en roman som börjar mycket slutet, men öppnar sig på vid gavel mot olika slags avgrunder och slut, inte minst döden, då man kommit fram till de sista kapitlen. En stark och intressant roman, vilkens kraftiga distans till det finländska och europeiska samhället ger anledning till många olika slags meditationer och tankegångar.

Kaj Hedman, Vasabladet

Fåglars skugga
Slutsåld