Fredrik Lång

Flickorna på Nappari

En herrgårdsroman

Nappari gård ligger mitt ute på den satakundaslätt som Kumo älv på sin slingrande väg mot havet har skapat och utformat under de årtusenden som gått efter den senaste istiden. Över slätten vilar så här sommartid ofta ett slöjlikt ljus, himlen är blekt blå och dagarna långa. Själva gården står uppe på en liten höjd som en gång var en ö i älven, men som nu är omgiven av bördiga åkrar. Karaktärsbyggnaden är uppförd i trä, vitmålad och försedd med man­sardtak av plåt. På husets södra och västra sida växer höga lönnar, som med sina stora, flikiga blad skuggar huset så här års. Kring gården löper även en tät granhäck, som skyddar köksträdgården och fruktodlingarna mot de kallaste nordanvindarna. I trädgården odlas grönsaker och frukter av många slag, många av dem hämtade från ett mildare syd­ligt klimat. I växthuset odlas med varierande fram­gång vindruvor och apelsiner. Trädgården är ma­dame Jeanne Tigerstedts stolthet och bekymmer. 

Till Nappari gård kommer smedsonen och filo­sofie studenten Osborne Hancock en varm som­mardag i juni 1905. Han har kommit överens med godsägaren, kapten Severin Tigerstedt, att han ska under visa döttrarna Rose-Marie och Avé. Familjen Tigerstedt med nio barn har bott i Ryss­land men nu ska barnen lära sig sitt fäderneslands språk och litteratur från grunden. 

Madame Tigerstedt möter på verandan. Hon har oroat sig för att Osborne skall vara stilig och tjusig men när hon ser honom i hans säckiga kostym och slitna skor lugnar hon sig. Naturligtvis föräls­kar sig båda flickorna ändå i sin hemlärare, både den allvarliga Avé och den ljusa, glada och impul­siva Rose-Marie. 

I Finland råder ofärd och ryskt förtryck. Eugen Schauman har mördat generalguvernör Bobrikoff. I aktivistkretsar jublar man och när Lennart Ho­henthal skjuter Eliel Soisalon Soininen är det många som vill hjälpa Hohenthal att fly till Sverige, bland dem författarna Gunnar Björling och Arvid Mörne. Osborne Hancock är med i flyktarrange­mangen och deltar aktivt i kampen mot den ryska hemliga polisen Ochranan. 

Fredrik Lång har skrivit en bred historisk ro­man som baserar sig på verkliga händelser. Början av 1900-talet är en tid av förändringar: det gamla ståndssamhället knakar i fogarna, tekniska upp­finningar som automobilen sprider skräck och förtjusning och snart kan också en ung adelsflicka ta sitt öde i egna händer och gifta sig med den hon älskar. Flickorna på Nappari är också, och kanske främst, en stor och vacker kärleksroman. 

 

Flickorna på Nappari

20.00 €

Köp