Julia Dahlberg , Kaisa Heselius, Ylva Larsdotter, Maria Lival-Juusela, Rita Paqvalén & Hedvig Rask

Karin Smirnoff

Under ansvar & Ödesmärkt

Liksom sin far August Strindberg var författaren och dramatikern Karin Smirnoff (1880-1973) inte rädd för att skriva om svåra ämnen och brännan­de samhällsfrågor. Författarskapet omfattar flera romaner och dramer samt två biografier över hen­nes far och modern, skådespelaren Siri von Essen. 

I denna volym ingår två av Karin Smirnoffs mest intressanta verk: romanen Under ansvar (1915) och pjäsen Ödesmärkt (1923). 

Hur var det att vara singelmamma i 1910-talets Helsingfors? Hur skildrades det homosexuella be­gäret i en av Nordens första pjäser med HBT-­tema? För att framkalla texterna i ett modernt ljus har redaktörerna bett minoritetsombudsmannen Eva Biaudet, skådespelaren Riko Eklundh och författaren Anneli Jordahl skriva varsin kommen­tar. Biaudet reflekterar kring moderskapets vill­kor, Jordahl granskar klassperspektivet och Ek­lundh tolkar det homoerotiska temat hos Karin Smirnoff. 

Redaktörer: Julia Dahlberg, Kajsa Heselius, Ylva Larsdotter, Maria Lival-Juusela, Rita Paqvalén och Hedvig Rask

Karin Smirnoff Provläs
E-bok Mjuka pärmar

28.00 €

Köp