Anders Larsson

Ögon i mörkret

Mamma har sagt att livet blir lättare när jag blir äldre, nu är det bara några dagar kvar, snart är jag tio. Hjärnan på en pojke är ännu inte fullt utvecklad, men det man inte har ett hum om i min ålder, lär man aldrig till fullo förstå.

Anders Larssons förra bok Ett barns memoarer slutade med en stadsbrand och ett uppbrott. Den nya boken, Ögon i mörkret, tar vid ungefär där, i en ny stad, nytt årtionde och i en ny verklighet. Barnets magiska värld har övergått i en ung mans upplevelser. Novellerna utspelar sig från sextiotalet fram till nutid, ofta i eller med utgångspunkt från en liten stad i Sverige, ibland på avstånd någonstans i världen.

Recensioner

Ögon i mörkret den dubbeltydiga titeln är inte vald av en slump är en suveränt kontrollerad bok som äter sig in i läsaren och djupt påverkar sinnesstämningen, en av Larssons allra bästa.
Michel Ekman, Hufvudstadsbladet

Det absurda är inget problem för Anders Larsson, snarare tvärtom, då han med sin karakteristiska humor skruvar till handlingen i ett flertal berättelser. Avsaknaden av yttre dramatik är ett stilistiskt drag som får novellerna att pulsera av en inre glöd som tilltalar, berör och gör boken till en av författarens bästa. Egil Green, Östnyland

Med Ögon i mörkret visar Anders Larsson än en gång att han har en fenomenal förmåga att beskriva vardagens små absurditeter och animositeter med en underskruvad och dråplig humor som ger glädjen djup och mörkret ljus. Marit Lindqvist, Svenska Yle

Anders Larsson är suverän på att gestalta vägen till en plötslig insikt, eller hur svårt det är att krympa sin blinda vinkel. Ann-Christine Snickars, Åbo Underrättelser

Ett kännetecken på den goda novellisten är förmågan låta de små bilderna berätta stora historier, och Anders Larsson behärskar den konsten suveränt. Henrik Othman, Vasabladet
 

Ögon i mörkret
Hårda pärmar E-bok

5.00 € 26.00 €

Köp