Michel Ekman

Utanför tiden

Självbiografiska essäer

Utanför tiden handlar om en ung man, gymnasist i Munksnäs svenska samskola, som läser Marx på lektionerna. Efter Marx följde poeter som Peter Sandelin, Gunnar Björling, Tomas Tranströmer och de japanska haikudiktarna.

För Michel Ekman har litteraturen varit arbete och levebröd i tjugofem år. Som forskare och kritiker har läsandet varit övervägande professionellt. Ändå består ungdomsårens insikt om att förhållandet till litteraturen, liksom till all konst, är personligt och existentiellt. Böcker måste beröra för att engagera.

Den första essän handlar om att erövra en ny konstgenre filmen, exemplifierad av den franske regissören Eric Rohmer. En essä handlar om kritikeruppdraget: från att recensera pekböcker för de allra minsta till att höra till kritikerkåren vid Svenska Dagbladet.

I den sista essän Tre romaner visar Ekman hur romanerna Stäppvargen av Herman Hesse, Stiller av Max Frisch samt Krig och fred av Leo Tolstoj hade stor betydelse under tre kritiska livsskeden. I Stäppvargen fann han över en natt en ny världsförklaring efter Marx. Stiller ställde frågor om identitet, kärlek och äktenskap. Det episka flödet i Krig och fred visade än en gång att litteraturen aldrig överger en inte ens när man ställs inför sin fars dödsbädd.

Recensioner

Tonfallet mellan de hårda pärmarna sammanhållna av bokryggen i kittvitt tyg är direkt, förklarande. Som i ett personligt hållet samtal, eller snarare monolog, där adressaten går i dialog med viktiga böcker och filmer från olika skeden i livet. En bok som innehåller många böcker, som uppmuntrar till egna samtal kring egna bokminnen.

Sunniva Ekbom, Lysmasken

livet vägs mot och får en större mening genom böckerna.

litteraturens potential att skänka åtminstone momentan glömska, tröst och förklaring, ja varför inte förklaring, till livet och döden - just när allt är som mest förtvivlat olitterärt.

Erik Bergqvist, Hufvudstadsbladet

en vacker och tät samling texter om liv, yrke och kultur.

Thomas Nydahl, http://nydahlsoccident.blogspot.fi/

Samtidigt lyckas han med essäistiska medel göra sig själv till talande exempel på konstens och litteraturens betydelse och boken till ett inlägg och försvarstal som sparkar sig loss från det snävt privata och simmar ut i det allmängiltiga.

Bror Rönnholm, Åbo Underrättelser

...en sagolikt vackert formgiven liten volym...

Sebastian Johans, Ny Tid

Michel Ekmans nya bok är en vacker och tät samling texter om liv, yrke och kultur.

... Michel Ekmans nya bok är så uppfriskande och inspirerande.

Thomas Nydahl, Astra Nova

Det som gör samlingen Utanför tiden så intressant ät perspektivet. Det finns mycket att lära om sig själv då man gör en tillbakablick och analyserar en livssituation. Då en litteraturintresserad människa anknyter sina iakttagelser till konstupplevelsen, öppnar sig inte enbart livssituationen eller krisen, utan också en ny förståelse för själva verket.

Satu Laukkanen, Finsk Tidskrift

Utanför tiden
E-bok Hårda pärmar