Zinaida Lindén

”En traditionell berättare med ett exakt, nyanserat och fantasifullt språk har gett den finlandssvenska litteraturen ett välkommet tillskott av ämnen och miljöer. Med en lågmäld berättarröst skildrar hon mänsklighetens värderingar som genomgått stora förändringar på några decennier. Hon beskriver ofta utanförskap av olika slag och hur individen kastas runt av en slump. Med en berättarstil som utgår från en muntlig tradition skapar hon en illusion av ett förtroligt och direkt samtal med läsaren. Hon kombinerar diskret humor med slagkraftiga och snärtiga formuleringar. Zinaida Lindén har den sällsynta förmågan att kunna skriva perfekt på både ryska och svenska och är synnerligen väl insatt i den ryska, japanska och finlandssvenska kulturen.” Svenska kulturfondens prismotivering 2006

Zinaida Lindén är född i Leningrad år 1963. Hon utexaminerades som fil. mag. från Leningrads universitet år 1986 (svenska och svensk litteratur) och är bosatt i Åbo sedan 1995. Åren 1999 2000 bodde Lindén i Japan som hon besökt flera gånger efter det.

 

Lindén har översatt texter av bl.a. Claes Andersson, Martin Enckell, Monika Fagerholm och Kjell Westö till ryska. Moskvaförlaget Ves mir har gett ut Lindéns översättningar av Henrik Meinanders Finlands historia (2008) och Finland 1944 (2014). År 2017 gav förlaget Pusjkinskij Fond ut boken "Golos zjensjtjiny" / Kvinnans röst en antologi med ett stort antal av Finlands kvinnliga poeter i översättning av Zinaida Lindén (svenska-ryska) och Eleonora Joffe (finska-ryska). 
 

Från år 1993 har hon publicerat essäer och kulturhistoriska artiklar i Nya Argus, Hufvudstadsbladet, Finsk Tidskrift och Ny Tid och från 2001 medverkat som kolumnist på Hufvudstadsbladets kultursida och som filmrecensent i Åbo Underrättelser

 

Vad är kärnan i ditt författarskap?

Att försöka hitta en gemensam nämnare med mina medmänniskor oberoende av deras nationalitet,

 

Varför är litteratur viktigt?

Litteratur ska vara till tröst, väcka nyfikenhet, ge mening åt de upplevelser som ofta ter sig meningslösa.

 

Pris
 

Svenska litteratursällskapets pris 1997.

Runebergspriset och Svenska litteratursällskapets pris 2005 för romanen I väntan på en jordbävning.

SLS motiverar: "...en samtidigt transparent och mångtydig berättelse som utspelas på både ett allmänt och ett individuellt plan. Ett samhällsskick avlöses av ett annat, och romanens huvudperson lämnar sitt land för att leva i en annan kultur. Med stor sakkunskap förankras historien i idrottsvärlden, men den hittar sin korrespondens i berättarens, t.o.m. i författarens biografi, och utformar sig till en hyllning till människans uthållighet och förmåga till förändring."

 

År 2006 belönades Lindén med Svenska kulturfondens konstpris och Egentliga Finlands konstpris. Hon betecknas i motiveringen som en betydande finländsk och finlandssvensk författare i ett allt mer mångkulturellt Finland. 

 

År 2007 tilldelades Zinaida Lindén Finlandspriset för en betydande konstnärlig karriär. 
 

I april 2010 belönades Lindén av Längmanska kulturfonden för att ha "berikat den finländska prosan med ett antal novellsamlingar och romaner som beröms för sin kulturella, geografiska och språkliga spännvidd. Lindéns senaste novellsamling, Lindanserskan (2009), är en i många bemärkelser gränsöverskridande bok."

År 2014 belönade SLS Zinaida Lindén för romanen För många länder sedan "... en stilsäker och intrikat roman om diplomathustrun Galina Pavlovna som i sin ungdom forskat i Piranesis fängelsesvit. Samma förskjutningar, känslomässiga gungflyn och upprepningstvång kännetecknar Galinas minnesarbete visavi hennes sovjetintellektuella barndom. Lindén utvidgar genom sin precisa tidsskildring och sina träffsäkra karaktärer den finlandssvenska litteraturen österut."

Lindén belönades år 2017 med Svenska Litteratursällskapets pris för novellsamlingen Valenciana. Motiveringen löd: "I sin stilsäkra och skickligt komponerade novellsamling utforskar författaren globaliseringens samtidigt förvirrande och vitaliserande flöden. Också gränserna mellan de enskilda novellerna öppnas, när oväntade förbindelser mellan deras karaktärer framträder i denna insiktsfulla betraktelse över en ny värld i vardande."

 

Översättningar

Scheherazades sanna historier på ryska i Lindéns egen översättning

I väntan på en jordbävning på finska, ryska och kroatiska.

Takakirves - Tokyo på finska och på ryska i Lindéns egen översättning

Lindanserskan på finska och ryska

För många länder sedan på finska och på ryska i i Lindéns egen översättning
Valenciana på finska och danska samt ryska i Lindéns egen översättning

I juni 2015 sände Rysslands Radio/ S:t Petersburg fem hörspel efter novellsamlingen Lindanserskan.
I mars 2019 sände Rysslands Radio/ S:t Petersburg tre hörspel efter novellsamlingen Valenciana.

I december 2019 har kammaroperan I väntan på en jordbävning premiär i Finland. Operan bygger på Lindéns roman med samma namn samt på brevromanen Takakirves - Tokyo och novellen Att hålla sig fast vid regnbågens pelare. 
 

Zinaida Lindén
Fotograf: Katri Lehtola Ladda ner fullstor bild