Zinaida Lindén


Född 1963 i Leningrad. Fil.mag. i svenska och svensk litteratur från Leningrads universitet (1986). Flyttade år 1992 till Finland och är numera bosatt i Åbo. Åren 1999-2000 bodde Lindén i Japan.
I sina böcker tangerar hon teman som migration, språk, identitet.
Runebergspriset år 2005. Svenska Litteratursällskapets pris (1997, 2005, 2014, 2017), Suomi-palkinto, Svenska Kulturfondens pris, Längmanska Kulturfondens pris.
Lindén har översatt Monika Fagerholm, Claes Andersson, Martin Enckell, Kjell Westö till ryska. Hennes översättningar av Henrik Meinanders böcker Finlands historia och Finland 1944 utkom åren 2008 och 2014.
År 2017 utkom antologin ”Golos zjensjtjiny” / ”Kvinnans röst”/ Finlands kvinnliga poeter där Lindén står för översättningar från svenska till ryska.
Kolumnist vid Hufvudstadsbladet sedan år 2001.
Lindéns verk har utkommit på finska, ryska, kroatiska, tyska m fl.

Fotograf: Katri Lehtola

Till pressrummet

Verk