Merete Mazzarella

Nånting på andra sidan

Mazzarella tar sig an de största frågorna av alla; livet, döden och tron

Vad innebär det att tro? Behövs det en särskild talang eller fallenhet, eller är det en nåd som förunnats en del av oss? Kan alla lära sig?

Merete Mazzarella har alltid hört till kyrkan. Under hela sitt författarliv har hon närmat sig de stora frågorna. Ändå är det första gången hon utforskar vad hon själv egentligen tror på, och hur.

Mazzarella beskriver sina försök att närma sig en hållbar gudstro: hon går i kyrkan, försöker lära sig att be, hon läser Bibeln. Där får hon tillfälle att granska Jesus, en gestalt hon blir mer misstänksam mot än hon varit.
 
Nånting på andra sidan är också en betraktelse av hur livet efter döden ser ut i litteraturen. På vilka vis har helvetet och himlen beskrivits, och vad säger det om vår mänsklighet?
 

Nånting på andra sidan

32.00 €

Köp