Merete Mazzarella

”Merete Mazzarella är en av Svenskfinlands viktigaste skribenter, hennes essäistik präglas av vidlyftiga hopp från anekdoter ur det lilla livet till perspektivrik litteraturanalys. Ämnena tycks alltid träffa mitt i prick, det är som om man alltid velat läsa just precis det Mazzarella väljer att skriva, om det så gäller tantkraft, otrohetens lockelse i det borgerliga äktenskapet eller läsandets historia. Eller åldrandet.” Charlotte Sundström i Ny Tid

Merete Mazzarella är född år 1945 i Helsingfors, och uppvuxen i Schweiz, Kina, Turkiet, England och Finland. Sitt yrkesverksamma liv har Mazzarella undervisat i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, som professor åren 1998-2008. Hon undervisar också läkare och läkarstudenter vid Helsingfors universitet och Uppsala universitet

Merete Mazzarella debuterade år 1979 med den självbiografiska boken Först sålde de pianot. Sedan dess har hon finslipat sin essäistiska stil, där hon blandar lärda reflexioner och litterära citat med personliga tankar och infall i ständig dialog med läsaren. Hennes böcker, kolumner och artiklar både i finlandssvenska och rikssvenska tidningar har fått en tacksam publik, som i stora skaror möter upp varhelst hon uppträder. Genom sin förmåga att göra också det alldagliga intressant, har hon vidgat gränserna för den finlandssvenska essäistiken. Hennes böcker har översatts till finska, tyska och danska.

Pris
Mazzarella har belönats med Svenska Litteratursällskapets pris år 1986 och 1990, Folktingets förtjänstmedalj år 1994, Fredrika Runeberg priset år 1995 och statens konstpris år 2002.

Då svänger sig sommaren kring sin axel nominerades till Fakta Finlandia priset år 2001 med motiveringen:
En välskriven essäbok med en särpräglad berättarröst om människans åldrande. Boken förmedlar upplevd kunskap om hur det går att förhålla sig till ålderdomen. Bokens vetenskapsuppfattning utgår från litteraturforskningen och växer genom livserfarenhet till visa ord.

 År 2003 fick Mazzarella motta Karl Emil Tollanders pris med följande motivering:
... för hennes insatser som lärd och välformulerad essäist. Sedan debuten år 1979 med Först sålde de pianot till essäsamlingen Linjer mellan stjärnor år 2002 har Merete Mazzarella utvecklat sin personliga stil på den klassiska essäistikens grund. Hennes författarskap är såväl analytiskt som stilistiskt briljant. Djup lärdom och vidsträckt beläsenhet redovisas i en ofta förrädiskt lättsam och underhållande form. Ur ett kosmopolitiskt perspektiv ringar hon in den finlandssvenska identiteten och lämnar utrymme för läsarens egna marginalanteckningar.

Mazzarellas bok November tilldelades Lundequistska bokhandelns 2004 års litteraturpris med motiveringen:
Merete Mazzarella vrider och vänder på sina hjältar och låter avigan och rätan byta plats. November är en novellsamling om alla oss om tror att vi har koll, men i stället kommit ohjälpligt vilse. Det är ibland sorgligt, oftast dråpligt, och hela tiden härligt ironiskt och helt oemotståndligt."

I maj 2005 mottog Mazzarella De nios pris. I januari 2007 promoverades Mazzarella till hedersdoktor vid Uppsala universitets medicinska fakultet för att hon i flera böcker har berört läkarrollen och medicinska ämnen. År 2007 tilldelades hon också Tegnérpriset.

Merete Mazzarellas roman Ingen saknad, ingen sorg - En dag i Zacharias Topelius liv nominerades till Finlandiapriset 2009 med motiveringen:
Merete Mazzarellas roman skildrar en dag i den 79-årige Zacharias Topelius liv nyanserat och med inlevelse, medan kontextualiserandet av hans tänkesätt i det gällande tidssammanhanget skänker skildringen en försynt ironi.
Å ena sidan är romanen en studie i ålderdom med allt vad det innebär: minnen, avståenden, förluster, känslor, omvärderingar av det upplevda, även tvivel på ens tidigare gärningar och tankar. Å andra sidan är boken en studie i 1800-talets finska mentalitet genom betraktandet av en av tidens centrala kulturgestalter. I Topelius för det mesta av kvinnor bestående familjekrets framträder i synnerhet kvinnofrågan i dess olika historiska skeden.

Själens nattsida - Om Mary Shelley och hennes Frankenstein nominerades till Runebergspriset 2014 med motiveringen: Merete Mazzarellas Själens nattsida: Om Mary Shelley och hennes Frankenstein är såväl en fängslande biografi över författarinnan Mary Shelley, som en skarp analys av den litterära kontext hon verkade i. Framför allt är det ändå en bok om själva monstret, som den unga Shelley skapade i ett litterärt sprängfyllt sammanhang. Monstret gjorde snabbt sitt inträde i populärkulturen för att där bli en legend, som under seklerna levt sitt eget fantasikittlande liv bortom den numera föga lästa romanen.

År 2015 tilldelades Merete Mazzarella Längmanska kulturfondens Finlandspris.

Om livets mening fick Wareliuspriset 2017 med motiveringen: Mazzarella skriver om viktiga teman i mänskligt liv, som åldrande, minnen, vikten av att läsa, farmoderns roll i barnuppfostran, ödet och det goda livet. Den sista utposten är ingen mindre än Livets mening.

Merete Mazzarella
Fotograf: Christoffer Westerlund Ladda ner fullstor bild
Christoffer Westerlund

Fotograf:
Christoffer Westerlund

Christoffer Westerlund

Fotograf:
Christoffer Westerlund