Merete Mazzarella

Nånting på andra sidan

Mazzarella tar sig an de största frågorna av alla; livet, döden och tron

Vad innebär det att tro? Behövs det en särskild talang eller fallenhet, eller är det en nåd som förunnats en del av oss? Kan alla lära sig?

Merete Mazzarella har alltid hört till kyrkan. Under hela sitt författarliv har hon närmat sig de stora frågorna. Ändå är det första gången hon utforskar vad hon själv egentligen tror på, och hur.

Mazzarella beskriver sina försök att närma sig en hållbar gudstro: hon går i kyrkan, försöker lära sig att be, hon läser Bibeln. Där får hon tillfälle att granska Jesus, en gestalt hon blir mer misstänksam mot än hon varit.
 
Nånting på andra sidan är också en betraktelse av hur livet efter döden ser ut i litteraturen. På vilka vis har helvetet och himlen beskrivits, och vad säger det om vår mänsklighet?

 

Recensioner

Sedan tar det fart. På ett för Mazzarella typiskt manér skapas via generösa citat och eleganta referat varvat med personliga reflektioner och minnesbilder ett vackert inrett rum dit man som läsare inbjuds att lyssna och själv fundera. [...] Det är bara att hoppas att hon ska fortsätta att röra sig bland de outtömliga frågorna och förmedla sina upptäckter och tankar till, vill jag tro, fortsatt gagn också för de många i aftonlandet irrande och i anden törstande.
Håkan Möller, Hufvudstadsbladet

Det är vackert, det är rörande, det är modigt att söka en tro som man inte ens vet om den finns. Att orka gå in i den kampen frivilligt, snarare än att drabbas av tron. Mazzarella sätter fingret på något när hon beskriver hur människor tar avstånd från religion som om det var både ett självständigt och modigt beslut. Detta trots att det är det mest konventionella valet som, i detta fall, en finlandssvensk kan göra, menar hon. Det vanliga är att inte tro. Det är ovanligt, som Mazzarella gör, att söka en tro hon inte har.
Hanna Backman, Vasabladet

 

Nånting på andra sidan är ett nyanserat inlägg i diskussionen, lite tabubrytande i ett klimat där det, som Mazzarella skriver, ansetts vara pinsamt att ens diskutera sin tro.
Henrik Othman, Österbottens Tidning

Nånting på andra sidan
Hårda pärmar E-bok

32.00 €

Köp