Birgitta Boucht

Nedräkning

Jag fick ytterligare några år på mig att göra det jag tycker bäst om: att skriva. Boken tillägnas tians spårvagn som inte har svårbemästrade trappsteg eller hotfullt räfflade gummidäck.
 
Nedräkning börjar med en hemsk olycka: författaren faller under en buss och är nära att krossas av hjulen. Hon klarar sig utan synliga skador men upplevelsen är en mycket konkret påminnelse om människans dödlighet.
I Nedräkning finns kära återseenden med väninnor på vandringar i Bulgariens bergstrakter eller på Zanzibar. Barndomsminnen och drömmar formar sig till en bok som innehåller allt det vi förknippar med Birgitta Boucht: samtal, vänskap och solidaritet, livets allvar men med öppet sinne för allt som är roligt eller absurt.
 

Recensioner

Boucht lyckas med konststycket att skriva en bok som talar till nuet, även om den till sitt innehåll rör sig mycket i minnenas domäner.
Nedräkning framstår som extremt brukarvänlig, som en bok man gärna bär med sig och samtalar med, och därför slår det mig att detta är brukslitteratur i ordets bästa bemärkelse.
Ylva Perera, Svenska Yle
 

Under läsandets gång lär jag känna berättaren som en vänligt sinnad varelse som strör sina minnen och frågor lite på måfå från sin utsiktsplats och modigt-ängsligt går vilse då och då bland det förflutnas och nuets skuggor och dagrar. Och jag går vid hennes hand nyfiken på vad som ska komma härnäst.
Bodil Zalesky, Hufvudstadsbladet
 

/---/ Boucht är elegant och ofta rolig.
Det här är en värld där döden är närvarande, men också nyfikenheten inför varje ny dag. Vi lever alla med kroppens långsamma förfall, men en del har hunnit få större erfarenheter av det än andra. Därför ska vi läsa böcker som den här.
Sofia Torvalds, Kyrkpressen
 

En allt motsträvigare kropp, ett minne som inte längre är helt att lita på, en helt vanlig bussresa som tar en plötslig vändning och slutar med en abrupt påminnelse om livets skörhet: Birgitta Bouchts Nedräkning präglas i mångt av reflektioner kring åldrandet och medvetenheten om att allt snabbt kan ta slut.
Tomi Riitamaa, Västra Nyland
 

Hon kommer nära, Birgitta Boucht, texterna känns nästan som brev från en väninna. Det handlar om åldrande, om kvinnor, om världsläget och om döden som närmar sig. 
Kiki Alberius-Forsman, Nya Åland
 

Det är på det stora hela en mycket varm och nära bok där läsaren får ta del av såväl livstrauman, omvälvande händelser som frustration över det egna åldrandet. Ibland känns det nästan snudd på privat, och det är kanske det som berör så djupt.
Lisa Lindell, Österbottens Tidning
 

Nedräkning Provläs

5.00 € 25.00 €

Köp