Merete Mazzarella

Skulle vi alla kunna samsas?

Essäer om vår samtid

För dig som undrar vart världen är på väg

Ett bra tag har Merete Mazzarella velat rama in vår samtid i en bok, men ämnet glider undan samtiden rör sig ständigt och dessutom är var och en ett barn av sin egen tid. Mazzarella försöker ändå. I djärvt böljande resonemang med skickligt valda nedslag rör hon sig mellan ämnen som polarisering och privatliv, integritet, algoritmer, Facebook och robotarnas roll. Hon skriver om vad dejtingappar gör med kärleken, hur mobilen påverkar samtalen, om Trump och Brexit och om vådan och nödvändigheten av att uttrycka sig politiskt korrekt.
Slutdestinationen är klar: samhällsfreden måste återställas. Det är där bokens titel kommer in, för det är ingen fredspristagare som uttalat orden, utan en kalifornisk småkriminell på 1990-talet. I en samtid präglad av populistiska högerregeringar är hans fråga högaktuell. Går det att överbrygga polarisering? Är det möjligt att komma överens? 
 

Recensioner

De mer anekdotiska mellanspelen får jag mersmak av. Här kommer Mazzarellas fingertoppskänsla för att berätta med en kortfattad, rapp stil till sin rätt och det är också här det stundvis bränner till. Uppfriskande med Mazzarella är att hon inte undviker att ställa frågor eller att lyfta fram det ofärdiga i sina resonemang. Det går helt i linje med tanken om att människors benägenhet till lättkränkthet leder till att polariseringen i samhället ökar. / . . . / Essäerna är tänkta att också kunna läsas oberoende av varandra, men jag vill hävda att de sinsemellan bildar en givande dialog och ger ett nyanserat helhetsintryck av vår samtid. Lite långrandigt blir det kanske, gnället. Men utan gnäll sker väl ingen utveckling? Någon måste gnälla. Och Mazzarella gör det väldigt bra.
Malin Öhman, Hufvudstadsbladet
 

Merete Mazzarella ställer många akut viktiga frågor som ter sig brännande aktuella och relevanta i dagens splittrade samhälle och polariserade diskussionsklimat. Samhället är vi människor, alla tillsammans, medborgarna, i det som finns runt omkring och är föränderligt. Det är vi som skapar samhället. Den stora frågan är vilket ansvar vi har för varandra, konstaterar Mazzarella.
Frågan är om det överhuvudtaget finns ett vi, om det finns en gemensam syn på vad ett samhälle är, och om det finns en vilja att ta ansvar för varandra.
Om vi vågar vara genuint nyfikna och öppna för olika åsikter och synpunkter hur obekväma och utmanande de än kan te sig för oss, om vi kan ha överseende med varandras misstag för att vi alla skall kunna samsas.
Marit Lindqvist, Svenska Yle
 

Spåren i en bred essäsamling som denna är många, och Merete Mazzarella har förmågan att lyfta blicken från de enskilda iakttagelserna och obekvämligheten med sakernas tillstånd till andra tänkare och teoretiker i en rad olika ämnen.
Henrik Othman, Österbottens Tidning

[Mazzarella ]beskriver, som den drivna essäist hon är, på ett, ja, elegant sätt svårigheterna som hennes efterkrigsgeneration stött på i samband med digitaliseringen. Men det är inte alls bara frågan om frustation eller tillkortakommanden på äldre dar, utan också aha-upplevelser och glädjeämnen.
Peter Lüttge, Ny tid
 

När jag slår ihop Merete Mazzarellas senaste essäsamling känns det som jag suttit vid ett middagsbord och haft ett riktigt stimulerande sällskap. Jag har diskuterat med en ovanligt påläst och modig dam, en kvinna som har erfarenhet av mycket och spännande perspektiv på det mesta. /. . . / Det har varit berikande. Det fina är ju att när man sitter i lärt och smart sällskap känner man sig själv både lärd och smart. I den nya boken tar författaren ett vidare grepp. Det handlar om oss alla, om vår samtid. Vi tänker, reflekterar och småpratar - liksom tillsammans - om nationalism, klimatkrisen, flyktingar, sociala medier och robotar. Det övergripande temat är polarisering och hur i all världen vi kan undvika att komma längre från varandra.
Kiki Alberius Forsman, Nya Åland
 

Obehindrat rör [Mazzarella] sig över de mest varierande teman, nosar sig till det som ligger i tiden, fördjupar med sin imponerande beläsenhet, kryddar med personlig erfarenhet och lättar upp med lite finstilt ironi och underfundig humor. Det ter sig lätt, vilket i och för sig gör det tryggt att vistas i hennes essäer - ingen risk att man hamnar i diket där - men också, stundtals, liksom blankt. 
Freja Rudels, Västra Nyland
 

Det är kunnigt, klarsynt och välformulerat. Man känner sig som läsare inbjuden till ett prövande samtal, där egna tankar och förhållningssätt kan vägas mot resonemangen i boken. 
Christian Swalander, Alba

I sin nya bok Skulle vi alla kunna samsas? skriver Merete Mazzarella tankfullt om samtiden, från polarisering till mobiltelefoner. Om både större och mindre fenomen som vid närmare eftertanke hänger ihop.
Johan Kvarnström, Västra Nyland

Livsklokt och välformulerat, en bok som efterlyser en öppen och fördomsfri dialog i dagens komplicerade samhälle. 
Ingalill Mosander, Senioren

Skulle vi alla kunna samsas?
Hårda pärmar E-bok

5.00 € 32.00 €

Köp