Claes Andersson


Claes Andersson (1937-2019) var specialläkare inom psykiatri samt riksdagsman (1987-1998 samt 2007-2008), ordförande för Vänsterförbundet (1990-1998) och kulturminister (1995-1999).
Claes Andersson debuterade som poet 1962 med samlingen Ventil. Han fick från första början erkännande som en nyskapande poet, som hämtade in nya vindar i den diktning som präglats av de stora modernisterna Björling, Enckell m.fl. Andersson gav ut över 20 diktsamlingar, tio prosaböcker, samt ett tjugotal skådespel och hörspel.
Claes Andersson var förutom poet också känd som jazzpianist. Musiken spelade en stor roll i hans poesi.

Översättningar
Flertalet av hans böcker har översatts till finska. Anderssons dikter har översatts i antologier runt om i världen, egna dikturval finns bl.a. på engelska, tyska och spanska. Han har också översatt texter av sina finskspråkiga kolleger till svenska, bland dem Elvi Sinervo, Pentti Saarikoski och Pentti Saaritsa.

Pris
Andersson har belönats med Statens litteraturpris fyra gånger, med Eino Leino -priset, Tollanderska priset (år 1994), Svenska Akademiens Finlandspris samt nominerats tre gånger för Nordiska rådets pris och en gång för Runebergspriset (år 1993). År 2002 belönades han för sin litterära verksamhet med Stig Sjödin-priset i Stockholm. Andersson mottog Finlandspriset år 2003 "för sin drygt fyrtioåriga litterära produktion med generös mångsidighet." År 2006 tilldelades Andersson Gerard Bonniers lyrikpris för diktsamlingen Tidens framfart och år 2007 Bellmanpriset. Bellmanpriset delas årligen ut av Svenska Akademien till en utmärkande skald. År 2015 erhöll Andersson Svenska kulturfondens stora kulturpris och år 2017 Samfundet De Nios pris. 

Fotograf: Meeri Utti

Till pressrummet

Verk