Tomas Mikael Bäck


Tomas Mikael Bäck (f. 1946) har jobbat som bibliotekarie och kritiker för bland annat Ny Tid och Hufvudstadsbladet. 

I sin poesi kartlägger han människosinnet, men snarare ur filosofiska än ur psykologiska synvinklar, även om det är den egna livssituationen som ger näring åt dikten. Österländsk filosofi har enligt Bäck påverkat såväl hans tänkande som hans dikter. Detta märks i ett slags lyhördhet inför det lågmälda, och i ett stilla lyssnande, en noga avvägd sparsamhet med orden.

Bäck har tilldelats pris av Svenska litteratursällskapet åren 1978, 1985, 1989, 2001, 2006, 2015 och 2019.

Bäck nominerades till Nordiska rådets litteraturpris för De tysta gatorna 2016.

År 1977 och 2016 tilldelades Tomas Mikael Bäck Längmanska kulturfondens Finlandspris.

Bäck tilldelades Södergran-priset år 2014.

Fotograf: Juho Paavola

Till pressrummet

Verk