Tomas Mikael Bäck

Brottyta

Första dikten i Tomas Mikael Bäcks nya diktsamling Brottyta för oss till 1960-talet och ett foto som förmedlar melankoli och grå tristess men också diktjagets obstinata vilja att att formulera sig. Här passerar de döda revy: en mor, en bror, en diktarkollega. Avsked och sorg är fint formulerat men det finns också utrymme för stillsam ironi och humor. I Brottyta växlar längre berättande dikter med korta typiska precisa Bäck-dikter som i förtätad form formulerar insikter i större och mindre frågor.

Recensioner

I Tomas Mikaels Bäcks finstämt vibrerande och noggrant avvägda dikter intar naturen och musiken en central plats där minsta skiftning i väderlek eller i takt eller tonart avspeglar en förändring av det mentala landskapet, medan humor och lättsam ironi utgör motkrafter till det gråa eller trista som kan vara antingen leda eller t.o.m. hotande avgrund.
Marit Lindqvist, Kulturen.fi
Hans dikter får en att hålla andan, känna den tuktade formens verkningar och de sparsmakade ordens vibrationer av något utöver sig själva.
Anna Möller-Sibelius, Finsk Tidskrift

 

Brottyta