Tomas Mikael Bäck

Den sextonde månaden

I Tomas Mikael Bäcks lyrik har musiken alltid spelat en påtaglig roll. Också i den diktsamlingen utgör musikupplevelsen ett bärande element. Ett annat tema är minnet, och kanske särskilt den dubbelhet som erinringen ofta bär på, det ljuva och det smärtsamma i oupplöslig förening.
Den sextonde månaden är Tomas Mikael Bäcks femtonde bok
 

Den sextonde månaden
Slutsåld