Tomas Mikael Bäck

Fantasi C-dur

Sedan debuten med Andhämtning 1972 har Tomas Mikael Bäck givit ut 17 diktsamlingar. Den senaste Infjärdsbild följs i vår av Fantasi C-dur . Tomas Mikael Bäcks författarskap är helgjutet och konsekvent. Formen är ofta släkt med aforistiken i elegans och precision och även i tanke och tematik är Bäck skarpsinnig. Personlig humor hör också till hans meritlista. Tyngden i Bäcks dikt finns i det eko dikten lämnar efter sig. I den nya samlingen finns också längre berättande dikter. Musik är en av hans inspirationskällor. Vi rör oss bland återkomster, minnen och blixtsnabba insikter.
"Tomas Mikael Bäcks dikter använder, när de lämnar det experimentella idiomet, ett berättande språk, uppmärksamt på världen och dess enskildheter. Samtidigt öppnar de sig, försiktigt antydande, mot både humor och filosofisk allmängiltighet. Det finns en vardaglighet där, men tittar man efter är utropstecknet också med."
Michel Ekman, Hbl
 

Fantasi C-dur
Slutsåld