Tomas Mikael Bäck

Infjärdsbild

I Tomas Mikael Bäcks diktsamling är ett tema återkomstens overklighet, mötet mellan minnet och nuet. Där finns ett varsamt porträtt av en far, där finns de lätta, aforistiska livsiakttagelserna som hör nära samman med Bäcks dikt.
Söka barndomsplatser, väg till hemstaden.
Grönt genom vagnsfönstret,
hittar inget nedstoppat häfte,
gör anteckningar i handen.
 

Infjärdsbild
Slutsåld