Merete Mazzarella

Om livets mening

De största frågorna berör var och en av oss

”Vad skriver du om nuförtiden?” var det en avlägsen släkting som frågade. Jag tvekade, jag blev generad för jag hade precis börjat på något nytt, jag visste ännu knappt själv vad det var jag skrev om. ”Tja, det är väl det lilla ämnet livets mening jag råkat halka in på”, svarade jag, lättsamt och – som jag hoppades – avvärjande. Min släkting uppfattade inte ironin. Hon pausade och när hon fortsatte såg hon smått bekymrad ut: ”Då måste det vara något religiöst?”
”Egentligen inte”, sa jag.

Genom egna upplevelser och reflektioner, omvärldsanalys och filosofiska resonemang skriver Mazzarella fram en essäbok full av insikter – och ställer nya frågor i en värld av gråskalor och skarpa kontraster: överflöd och flyktingströmmar, globalisering och murar, våldsamma dataspel och kärlek i realtid över kontinenter.
Kapitlen bär namn som Om världsbild, Om det onda, Om förlåtelse, Om medkänsla, Om det goda. På sitt alldeles unika sätt gör Mazzarella det lärda och abstrakta fattbart och konkret – de stora tankarna berör var och en av oss. Hos Mazzarella förstår vi hur.
 

Recensioner

Ändå gör det breda perspektivet, lätta tonfallet och infallsrikedomen det till ett nöje att läsa Mazzarella. Hon är en hejare på att hitta bra citat och kommer ofta med tänkvärda iakttagelser om samtida företeelser och begreppsförskjutningar. 
[...]
När Mazzarella är som bäst kan det kännas som att samtala med en kultiverad och bildad vän som har ett outsinligt förråd av exempel och hela tiden driver diskussionen i nya tankeväckande riktningar [...]
Ann Lingebrandt, Svenska Dagbladet

Mazzarellas resonemang är intressanta och när hon varvar anekdoter ur sitt eget liv med dem hon hämtat ur tidningsnotiser eller böcker kan läsaren glädjas åt hennes talang att urskilja vad som utgör en anekdots clou och dess vinjett.
Anna Dönsberg, svenska.yle.fi

Det är känslan av tidsfördrivande upptäckarglädje som Merete Mazzarella (f. 1945) lyckas sprida i sin essäkonst. Gång på gång drar hon oss till livsberättelsernas värmande lägereld i ett Decamerone där hon säger sin mening bara för att få höra andras. [...]
Med den erfarna essäistens träffsäkra väderkorn för vad som ligger i tiden tar sig Mazzarella an ett evigt ämne som livets mening just då frågan blivit dagsaktuell [...]
En god konversation förlänger det meningsfulla livet, fördjupar det. Mazzarellas bok mynnar ut i en trosbekännelse till samtalet och ett ode till hennes påbrå av konversanta tanter. 
Maili Öst, Hufvudstadsbladet

Mazzarellas kanske bästa bok hittills. /---/ Merete Mazzarella skriver om livets mening på ett lysande och stilistiskt oerhört drivet sätt.
Kaj Hedman, Vasabladet

Om livets sammansatthet - och en hyllning till samtalet.
Ann-Christine Snickars. ÅU

Merete Mazzarellas beläsenhet, förankring i vardagen och lysande förmåga att göra det svåra greppbart gör hennes nya bok, Om livets mening, drabbande. Där skiljer hon på ”meningen med livet” och ”meningen i livet” och visar hur slump, öde och val påverkar oss. Med drastiska exempel slår hon fast att vi måste ha begriplighet och sammanhang i våra liv.
Inger Dahlman, Upsala Nya Tidning

Bra gjort, satsa gärna på den när du passerar bokhandeln nästa gång!
Stefan Holmberg, Norran

Om livets mening Provläs
E-bok Hårda pärmar

32.00 €

Köp