Kjell Westö

Gå inte ensam ut i natten

Kjell Westö har blivit en av de mest älskade och lästa författarna i sin generation, både på finska och svenska. Hans förra roman Där vi en gång gått blev en enorm framgång och belönades med Finlandiapriset 2006. Årets roman Gå inte ensam ut i natten är en fristående sista del i en kvartett romaner om 1900-talets Helsingfors, ett av vår tids mest fullödiga porträtt av en europeisk storstad och dess människor. Romanen börjar i ett slitet men också romantiskt färgat sextiotal, där popmusiken är en möjlig språngbräda in i framtiden för tre av romanens huvudpersoner, Jouni, Ariel och Adriana. Men framgången förblir en dröm och huvudpersonerna driver ifrån varandra, Jouni in i politiken, Adriana in i ångest och oro och Ariel till Stockholm därifrån han försvinner spårlöst.

Långt senare, i början av åttiotalet, får en ung man vid namn Frank Loman reda på saker som tvingar honom att börja nysta i historien om de tre vännerna. Det förflutna är ett töcken, men medan åren går förstår Frank mer och mer både om de tidigare generationerna och sig själv.

Det blir en vindlande berättelse som går in i vår egen tid, en berättelse om flera generationer och deras drömmar och villkor. Det handlar om att vi vänjer oss vid det vi har, så att vi inte förstår hur saker och ting en gång varit. Det handlar om våra drömmar om något vackrare och vackrast av allt är friheten men också om vad vänskap och lojalitet egentligen är.

Författarens kommentar till ljudboken Gå inte ensam ut i natten

När vi inledde produktionen av denna ljudbok vintern 2022 hade diskussionen om representation, ordval och konstens frihet gått het i Finland.
Boken utkom första gången år 2009 och utspelar sig i ett tidsspann från 1945 till 2009. I den ursprungliga boken förekommer n-ordet för svarta och bruna människor flera gånger, och där förekommer också nedsättande benämningar på homosexuella män. Efter noggrant övervägande beslöt vi oss för att hålla kvar orden eftersom de är kontextualiserade i förhållande till epoken och framför allt till personerna som uttalar dem. 
Jag, författaren, anser att all strävan efter att retuschera och därmed förtiga historien är farlig. Om vi inte längre får visa hur oreflekterat förfärliga attityderna en gång var, då kan vi inte till fullo förstå och uppskatta vägen vi vandrar mot mindre rasism och mindre homofobi, för att ta bara två exempel.
Jag är beredd att ta emot den eventuella kritiken för att Gå inte ensam ut i natten skildrar en förgången och öppet rasistisk och homofobisk tid ärligt och osminkat. Var jag står privat vet förhoppningsvis de som följt min författarbana tillräckligt noggrant.
Om de möjliga förbättringarna i människors villkor är tillräckligt uppenbara och stora accepterar jag vissa inskränkningar i den konstnärliga friheten för att uppnå sagda förbättringar - för det är INTE en gudagiven mänsklig rättighet att få säga vad som helst om det sårar andra människor i deras innersta. Men att försköna och förneka hur människans värld sett ut, och fortfarande ser ut på många håll, är inte den väg vi ska gå.
Balansgången fortsätter i hopp om en mer jämlik framtid som vågar se historien i vitögat.

Kjell Westö, Helsingfors mars 2022
 

Recensioner

Recensioner för den tryckta boken som utkom första gången år 2009

Det är också en roman om själva Tiden, om hur våra jag formas och hur världen, de sociala, ekonomiska och kulturella förhållandena präglar oss. Gestalterna växer till både representativa och djupt originella porträtt av barn av vår tid av oss själva där kaos bor granne med Gud.
...en roman av så episka mått, gripande och medryckande. 
Att vi här har en av Nordens främsta prosaister tvekar jag inte en sekund om.
Mats Gellerfelt, Svenska Dagbladet

...en på alla sätt helgjuten, vindlande, episk Riktig Roman.
Therese Eriksson, Arbetarbladet

Kjell Westös förra roman Där vi en gång gått belönades med Finlandiapriset 2006. När han nu till sviten böcker om finskt 1900-tal bifogar den sista romanen Gå inte ensam ut i natten framstår priset, den främsta litterära utmärkelsen i Finland, än mer motiverat. Det arbete, den forskning han har lagt ner för att återskapa Finlands historia och nutid är imponerande.
Monika Tunbäck-Hanson, Göteborgs-Posten

Kjell Westö är en epiker av rang. Men också en tidsskildrare av det omvittnat betydande slaget.
Bo-Ingvar Kollberg, Upsala Nya Tidning

... Till Westös talanger hör hans fantastiska förmåga att balansera de stora samhällsomvälvningarna mot den enskilda människans utveckling, få dem att korsbefrukta och kontrastera varandra.
Anna-Lina Brunell, Hufvudstadsbladet

Som uttolkare av generationernas gång, i relation till samhällsutvecklingen i såväl det tvåspråkiga Helsingfors som självständiga Finland söker Westö fortfarande sin överman eller -kvinna.
Peter Ehrström, Vasabladet

Kjell Westö kuvaa nyt upeasti oman sukupolvensa taivalta musiikin ja valistuspaatoksen välissä
...
Eläytymisen aste on huikea, kohtaukset, paikat ja soundit on tallennettu niin loistavin värein ja taitavin kuvakulmin, että romaanin luomaa todellisuusvaikutelmaa tuskin yksikään elokuvantekijä uskaltaa lähteä haastamaan.
Hannu Marttila, Helsingin Sanomat

Jag älskar titeln och jag gillar Westös sätt att låta människor bli den stad de lever i. Westö står sig och blir en klassiker.
Benita Mattsson-Eklund, Ålandstidningen

... en av de främsta epikerna som i dag skriver på svenska.
Jan Kronholm, Nya Åland

... en bok att sluka från första sidan till den sista ...
Kaj Hedman, Österbottens Tidning

Gå inte ensam ut i natten är igen ett prov på en av våra främsta nutidsepikers förmåga.
...
Samtidigt som det är en brett upplagd berättelse om ett Helsingfors i förvandling är det en underhållande historia om populärmusik, om människans rotlöshet och om kärlek och ensamhet.
Egil Green, Borgåbladet

Gå inte ensam ut i natten
Nedladdningsbar ljudfil Hårda pärmar

25.00 €

Köp