Kjell Westö

Gå inte ensam ut i natten

Låten Älä käy yöhön yksin av Kjell Westö och Mikko Joensuu publicerades 20.12.2017. Ifall du har ett Spotify-konto kan du lyssna på denna stämningsfulla låt bland annat här.

Kjell Westö har blivit en av de mest älskade och lästa författarna i sin generation, både på finska och svenska. Hans förra roman Där vi en gång gått blev en enorm framgång och belönades med Finlandiapriset 2006. Årets roman Gå inte ensam ut i natten är en fristående sista del i en kvartett romaner om 1900-talets Helsingfors, ett av vår tids mest fullödiga porträtt av en europeisk storstad och dess människor. Romanen börjar i ett slitet men också romantiskt färgat sextiotal, där popmusiken är en möjlig språngbräda in i framtiden för tre av romanens huvudpersoner, Jouni, Ariel och Adriana. Men framgången förblir en dröm och huvudpersonerna driver ifrån varandra, Jouni in i politiken, Adriana in i ångest och oro och Ariel till Stockholm därifrån han försvinner spårlöst.

Långt senare, i början av åttiotalet, får en ung man vid namn Frank Loman reda på saker som tvingar honom att börja nysta i historien om de tre vännerna. Det förflutna är ett töcken, men medan åren går förstår Frank mer och mer både om de tidigare generationerna och sig själv.

Det blir en vindlande berättelse som går in i vår egen tid, en berättelse om flera generationer och deras drömmar och villkor. Det handlar om att vi vänjer oss vid det vi har, så att vi inte förstår hur saker och ting en gång varit. Det handlar om våra drömmar om något vackrare och vackrast av allt är friheten men också om vad vänskap och lojalitet egentligen är.

 

Recensioner

Dessa romaner är verkligen ett storartat arbete som ger en gedigen helhetsbild av den finska huvudstaden och dess människor. De olika delarna är fristående, men hänger ändå på många sätt ihop.

Det är också en roman om själva Tiden, om hur våra jag formas och hur världen, de sociala, ekonomiska och kulturella förhållandena präglar oss. Gestalterna växer till både representativa och djupt originella porträtt av barn av vår tid av oss själva där kaos bor granne med Gud.

...en roman av så episka mått, gripande och medryckande. Att knyta ihop alla trådar är bara det en remarkabel prestation.

Med denna kvartett har Kjell Westö skrivit en bestående historia om Staden och dess människor, om lycka och sorg. Den lär knappast lämna någon oberörd. Den har de igenkänningsmekanismer som jag tror att många söker i romaner, en känsla av hemmastaddhet även i det främmande. Det som är botten i andra är botten i oss själva, för att något travestera Ekelöf. Att framkalla sådana känslor är ju också en av litteraturens uppgifter.

Att vi här har en av Nordens främsta prosaister tvekar jag inte en sekund om.

Mats Gellerfelt, Svenska Dagbladet

Kjell Westös Gå inte ensam ut i natten är en av de där romanerna som förmår göra detta med sin läsare; förflytta en i tid och rum, rycka en ur vardag och verklighet så att det rent fysiskt känns som om man befinner sig på de platser som han skildrar.

...

Gå inte ensam ut i natten är ett tidsdokument, en realistisk klasskildring, som är samhällsnära, långt från fantasivärldar och lyriska kullerbyttor.

...

Westö ligger nära både den tid och det samhälle han skildrar, såväl i språk som i de företeelser som avhandlas. Vardagsnära. Men vad den här tegelstenen först som sist är och förblir, är en relationsroman som varken förskönar eller svartmålar. Det är en osedvanligt uppriktig skildring av hur komplext det är med människor som kommer och går i ens liv.

Med övertygande hand lotsar Westö mig genom flera decennier ...

Det långa tidsperspektivet är romanens absoluta förtjänst, inte bara för att det bidrar till att skapa trovärdighet och tyngd åt boken. Snarare är det för att det ger utrymme att skildra människor som bidar sin tid på ett makalöst sätt.

...en på alla sätt helgjuten, vindlande, episk Riktig Roman.

Therese Eriksson, Arbetarbladet

Westö skriver på ett ställe att utländska besökare i Finland kunde notera en nästan jungfrulig kvalitet hos finländarna, "en till enfald gränsande tro på det goda och pålitliga i människan".

Och jag undrar om inte just det också kan sägas om författaren Westö. Hans sätt att se på människorna och deras förmåga till överlevnad i det tillfälligheternas spel som är livet, bygger på en tilltro till människan som består - trots allt. Lika otrendigt i vår tid som det episka romanbygget ... Och lika välkommet.

Anneli Dufva, SR Kulturnytt

Kjell Westös förra roman Där vi en gång gått belönades med Finlandiapriset 2006. När han nu till sviten böcker om finskt 1900-tal bifogar den sista romanen Gå inte ensam ut i natten framstår priset, den främsta litterära utmärkelsen i Finland, än mer motiverat. Det arbete, den forskning han har lagt ner för att återskapa Finlands historia och nutid är imponerande.

...

Mest är ändå denna roman med sina utmejslade personporträtt en berättelse om människor - ja, om människan med hennes drömmar och sorger, tillkortakommanden och svek. "Det är så mycket som blir för sent så mycket snabbare än du tror". En skildring av yttersta ensamhet, men också av vänskap som bär och av kärlek som helar eller förstör.

Monika Tunbäck-Hanson, Göteborgs-Posten

Kjell Westö är en epiker av rang. Men också en tidsskildrare av det omvittnat betydande slaget.

...

Kjell Westös känsla för tidens puls har både djup och bredd.

...

När det gäller förhållandet mellan föräldrar och barn är författaren en sensibel och detaljsäker iakttagare och detsamma kan sägas om temat starka och svaga människor. Sina utförsgåvor som nyansrik stämningsskapare har Kjell Westö visat tidigare. Den här gången utsträcks detta även till det gotländska landskapet och den på östra sidan belägna Närsholmen. Gå inte ut i natten är en omfångsrik roman och en imponerande rundmålning av en tid och ett samhälle, som frånsett krigsupplevelserna har många överensstämmelser och motsvarigheter också på den här sidan Östersjön.

Bo-Ingvar Kollberg, Upsala Nya Tidning

För det är det, om något, som Westös episka Helsingforsromaner lever av: föränderlighet. Hur 1900-talet farit fram över Finland, vad tiden gjort med det lilla landet vid polcirkeln, med den växande staden och dess invånare. Men också vad själva livet gör med människorna och förhållandena dem emellan.

... Till Westös talanger hör hans fantastiska förmåga att balansera de stora samhällsomvälvningarna mot den enskilda människans utveckling, få dem att korsbefrukta och kontrastera varandra.

Anna-Lina Brunell, Hufvudstadsbladet

... "Gå inte ensam ut i natten" är en av höstens mest intressanta finlandssvenska romaner. Och Westös Helsingforssvit tillhör det främsta inom modern finlandssvensk prosa.

Som uttolkare av generationernas gång, i relation till samhällsutvecklingen i såväl det tvåspråkiga Helsingfors som självständiga Finland söker Westö fortfarande sin överman eller -kvinna.

Peter Ehrström, Vasabladet

Kjell Westö kuvaa nyt upeasti oman sukupolvensa taivalta musiikin ja valistuspaatoksen välissä

...

Eläytymisen aste on huikea, kohtaukset, paikat ja soundit on tallennettu niin loistavin värein ja taitavin kuvakulmin, että romaanin luomaa todellisuusvaikutelmaa tuskin yksikään elokuvantekijä uskaltaa lähteä haastamaan.

Hannu Marttila, Helsingin Sanomat

Jag älskar titeln och jag gillar Westös sätt att låta människor bli den stad de lever i. Westö står sig och blir en klassiker.

Benita Mattsson-Eklund, Ålandstidningen

... en av de främsta epikerna som i dag skriver på svenska.

Jan Kronholm, Nya Åland

Tillsammans med Monika Fagerholm och Lars Sund bildar Kjell Westö ett finlandssvenskt triumvirat som förflyttat en av de veritabla tyngdpunkterna i den svenskspråkiga litteraturen till vårt närmaste östra grannland.

...

Kjell Westö är en epiker av rang. Men också en tidsskildrare av det omvittnat betydande slaget. ...

Gå inte ensam ut i natten är en omfångsrik roman och en imponerande rundmålning av en tid och ett samhälle...

Bo-Ingvar Kollberg, Upsala Nya Tidning

... Westös tillsvidare främsta litterära verk överhuvudtaget. Det kan inte råda något tvivel om den saken. Boken bjuder på en nostalgitripp av stora mått, samtidigt som den är rasande aktuell genom sin moraliska resning ...

Kjell Westö tar fram sin mest hårdkokta och vassaste sida som episk berättare ...

... en bok att sluka från första sidan till den sista ...

Dessutom är boken en kulmination på en strängt men vackert genomförd hyllning till både de fula och de vackra sidorna av Helsingfors inre och yttre landskap.

Kaj Hedman, Österbottens Tidning

Imponerande

Gå inte ensam ut i natten är igen ett prov på en av våra främsta nutidsepikers förmåga.

Samtidigt som det är en brett upplagd berättelse om ett Helsingfors i förvandling är det en underhållande historia om populärmusik, om människans rotlöshet och om kärlek och ensamhet.

Egil Green, Borgåbladet

... ett episkt kraftprov som är svårslaget.

Benita Mattsson-Eklund, Åland

Kjell Westö håller igen en gång skickligt de många intrigernas trådar i sin hand, han vecklar ut och vecklar in dem utan att läsarens intresse slappnar en enda sekund. Gå inte ensam ut i natten är varken till kvalitet eller omfattning en liten roman, det går inte att hasta sig fram genom de långt över 500 sidorna och man vill det inte heller.

...

Här finns allt en god roman bör ha, kärlek, sorg, glädje och tragik i lämpliga proportioner. Här prövas vänskap och lojaliteter, möts drömmar och desillusion. Romanen är både stramt, intelligent och medryckande skriven. Språket är rikt och varierande som det brukar vara i Kjell Westös prosa. Personskildringen har djup, också i porträtten av bokens flickor och kvinnor. Balansen mellan fakta och gestaltande fiktion är perfekt.

...

Liksom i Monika Fagerholms aktuella roman serveras läsaren insiktsfulla formuleringar som man gärna streckar under och plockar ut som skarpsinniga aforismer. Gå inte ensam ut i natten är berikande läsning, ett sant nöje att långsamt ta sig igenom, ändå helst utan alltför långa pauser.

Mary-Ann Bäcksbacka, Västra Nyland

Gå inte ensam ut i natten
Slutsåld