Torsten Pettersson

Jag ser en stjärna

Ett diktat porträtt av Carl von Linné

Dikterna visar en väldig beläsenhet och förtrogenhet med Linné, men författaren har också på ett livligt sätt lyckats frigöra sig från förlagan. Resultatet är ett anslående porträtt av en av de stora 1700-talspersonligheterna i Skandinavien.

Torsten Petterssons språk är dessutom kongenialt såtillvida, att dikterna består av fria sonetter. Det handlar inte om en antologi, utan en diktsvit, en lätt arkaiserande poetisk biografi där kompositionen är sammanhållen från början till slut.

"Då tiden upphör

Jag drömmer att jag ror på Mälaren.

Det är en höstdag, skogen flammar gulröd

mot himlens blå gardin. Jag vilar mig

på årorna, betraktar durken, somnar.

Vindarna stiger, molnens skuggor seglar

som fladdermöss på vågorna, det mörknar.

Det börjar snöa. Båten höljs i snö

och jag blir en staty av is. Snön smälter

och somrar blommar, höstar tänds och

slocknar.

Fiskarna glänser i det klara vattnet,

de dör sin död och glänser nästa sommar.

Dagarna flätade av tid förrinner

över en man som sitter i sin båt

och väntar på den dag då tiden upphör."

Recensioner

"Den naturligaste läsarreaktionen är att skärpa sinnena och lyssna på helspänn. För så fascinerande är den värld som kommer till uttryck i Pettersons dikt. Den skapar rymd och klarhet i allas vår begränsade vardagstillvaro. Man tar del av denna diktsamling och förundras över att komma två andra människors medvetanden så nära, det som är Carl von Linnés och det som hör till dikternas upphovsman. I den mån det inte framgått tidigare gör i dag en ny stor diktare entré på den svenska litterära parnassen."

Bo-Ingvar Kollberg i Uppsala Nya Tidning

Ofta stillsam och begrundande, emellanåt omstörtande och oroväckande; - Jag ser en stjärna - är framför allt genomgående engagerande läsning.

Daniel Andersson, Nerikes Allehanda

Jag ser en stjärna är en skarp, träffsäker och omutlig bok. Den befäster Torsten Pettersson som, åtminstone i mina ögon, en av de starkaste och intressantaste av våra samtida poeter.

Rickard Lindholm, Vasabladet

Jag ser en stjärna
Slutsåld