Märta Tikkanen

Män kan inte våldtas

Män kan inte våldtas väckte en hetsig debatt när den kom ut 1975. Den blev snabbt en klassiker, och den har översatts till flera språk. Nu kommer den i stilig nyutgåva med omslag av Ulla Donner.
 

Recensioner

Tikkanen får Tovas ångest att bära upp boken ända till det gastkramande slutet. Texten berör. 
Sofia Torvalds, Kyrkpressen

Märta Tikkanen har skrivit sin bok med frenesi och i ett snabbt tempo som drar sin läsare med sig. 
Mary-Ann Bäcksbacka, Västra Nyland

Boken utgör så gott som hela grundkursen i kvinnoforskning, gestaltad via en skönlitterär text. Den är synnerligen effektiv som påverkningsmedel och rymmer följaktligen mer potential än hundra facktexter om sexuellt våld, maktutövning och strukturer. 
Eva Kuhlefelt, Hufvudstadsbladet

... det vill jag ha sagt först som sist: Kvinnor skulle inte ha de rättigheter och möjligheter som de, vi, har idag om inte kvinnor som Mära Tikkanen t ex då hade vågat stiga ut ur sina småborgerluga led och - också rent bokstavligt - ta emot samhällets slag och spottloskor. 

Charlotte Sundström, Rapido

Män kan inte våldtas
Hårda pärmar E-bok

25.00 €

Köp