Märta Tikkanen

Män kan inte våldtas

Män kan inte våldtas väckte en hetsig debatt när den kom ut 1975. Den blev snabbt en klassiker, och den har översatts till flera språk. Nu kommer den i stilig nyutgåva med omslag av Ulla Donner.
 

Recensioner

Tikkanen får Tovas ångest att bära upp boken ända till det gastkramande slutet. Texten berör. 
Sofia Torvalds, Kyrkpressen

Märta Tikkanen har skrivit sin bok med frenesi och i ett snabbt tempo som drar sin läsare med sig. 
Mary-Ann Bäcksbacka, Västra Nyland

Boken utgör så gott som hela grundkursen i kvinnoforskning, gestaltad via en skönlitterär text. Den är synnerligen effektiv som påverkningsmedel och rymmer följaktligen mer potential än hundra facktexter om sexuellt våld, maktutövning och strukturer. 
Eva Kuhlefelt, Hufvudstadsbladet

... det vill jag ha sagt först som sist: Kvinnor skulle inte ha de rättigheter och möjligheter som de, vi, har idag om inte kvinnor som Mära Tikkanen t ex då hade vågat stiga ut ur sina småborgerluga led och - också rent bokstavligt - ta emot samhällets slag och spottloskor. 

Charlotte Sundström, Rapido

Av någon anledning har jag inte läst den tidigare, men så underbar den är. Den känns förbluffande i tiden.
Det vi säger om sexualitet, makt, me too, relationer, våld, vem som frågar vem och intresserat håller liv i samtal (och vem som inte gör det), hur man fostrar pojkar att bli människor och inte män allt finns här i Märta Tikkanens roman. Frågan är om hon var ovanligt framåtsyftande och klarsynt eller om nästan inget har hänt på över 40 år?
Catarina Berglund, Kommunalarbetaren
 

Män kan inte våldtas
Tillgänglig, lagervara