Robert Åsbacka

Till livets slut

Barndomsstaden är evig

Den finländska delegationen är i Moskva för att förhandla om freden, hans mamma är på väg och Hagar har än en gång tvingat sig in
i hans värld.

Året är 1944, maten är på kort och framtiden ter sig osäker.
För författaren R.R. Eklund går själva livet på sparlåga.
Han iakttar sin mor, hur ett liv präglat av fattigdom gjort henne allt originellare. I ett försök att återta kontrollen över sitt skrivande reser han till Nykarleby, staden där allt en gång började.
Ett envist återkommande minne är den långa förlovningen med Hagar Olsson. De var älskande men träffades nästan aldrig. De drömde om ett liv tillsammans och de genomlevde ett inbördeskrig. Då freden kom och framtiden låg öppen blev de tvungna att ta ett beslut.
I sin nya roman ställer Robert Åsbacka bland annat frågan om vad som är avgörande i livet. Är det barndomen, fattigdomen, kärleken, arbetet, ansvaret för familjen eller är det själva livskänslan, att höra till eller stå utanför? 

Till livets slut

21.29 €

Köp