Philip Teir (Red.)

Extremt platt och otroligt nära

Texter om Österbotten

Måste man aktivt arbeta, göra någonting, för sin ponerade österbottniska identitet? Eller kan jag enbart konstatera att jag är född där, och att jag är besökare, ibland?

Hemma, det är där man inte behöver någon orsak för att vara. Annanstans är man på grund av kärlek, arbete, frihetslängtan eller för att det nu bara råkade bli så. Och hemlängtan kan lika gärna ersättas av lättnad, mera sällan av likgiltighet.

Om man inte är från Österbotten så vet man att folk där är religiösa eller rävfarmare, eventuellt både och. Föreställningar om dialekt, entreprenörsanda och sommarrevyer sammansmälter i en allmän känsla av exotik. Förklaringen ligger i ytterligheterna, skriver Philip Teir i förordet: Österbotten är både nykteristiskt bibelbälte och hemort för cannabisodlande reggaemusiker, en region som kan tyckas sluten men där integrationen av invandrare har kommit allra längst i Finland. En region där man oroar sig för vad grannen tycker samtidigt som förmögna excentriker smäller upp nöjesfält i sina hembyar.

Extremt platt och otroligt nära är ingen regionalpolitisk traktat, boken handlar inte om hur Österbotten ska räddas och stärkas och utvecklas. Skribenterna beskriver istället sitt Österbotten sina Österbottnar som stämning och mental plats, något som är hemma och annanstans samtidigt och som påverkar och formar dem oavsett om de stannat, lämnat eller återvänt.

Med texter av Ralf Andtbacka, Catharina Gripenberg, Marko Hautala, Sofie Knutar, Kaj Korkea-aho, Lars Sund, Hannele Mikaela Taivassalo, Philip Teir och Robert Åsbacka

Recensioner

Nio texter, åtta essäer och ett reportage bildar en för antologisammanhang ovanligt sammanhängande, litterär och dramaturgiskt välkomponerad helhet. Boken är faktiskt gårrbra. ...

Nyanserna bibehålls med andra ord hela tiden, och ambivalensen. Man förlorar aldrig blicken på det självklara som formuleras i Ralf Andtbackas avslutande essä: "För det finns faktiskt inget Österbotten" - samtidigt som man tillåter sig skildra sådant som faktiskt är, eller finns i, eller föreställs om Österbotten; om det så är dialekten, kortspelet pidro, horisonten, religiositeten, vad som helst. Men aldrig oproblematiskt, aldrig generaliserande, hela tiden känsligt, litterärt, personligt, ironiskt. Sålunda av-exotiserar man Österbotten. Åtminstone hoppas jag det.

Charlotte Sundström, Kulturtimmen

Du behöver varken vara Österbottning eller särskilt intresserad av Österbotten för att njuta av höstens Österbotten-antologi. En är läsvärd bara för att de nio skribenterna skriver så bra.

Malin Slotte, Hufvudstadsbladet

Österbotten rules på sitt lite agrara och mångtydigt folkliga sätt.

Kaj Hedman, Vasabladet

Extremt platt & otroligt nära är en sällsynt vital och instruktiv artikelkollektion...

...alla nio skribenter ger järnet. Resultatet är en resa till ett exotiskt land i hemlandet, och en universell rapport om hur det är att vara människa och ha rötter som ger styrka eller tynger ner.

Ragnhild Artimo, Forum för ekonomi och teknik

Extremt platt och otroligt nära
E-bok Mjuka pärmar
Slutsåld